Публикация

Пластична операция - само след психотест

Задължителна оценка на психичното здраве и общото здравословно състояние на пациента трябва да предхожда всяка пластична операция.


Допълнително лекарят трябва да обсъди естетичните притеснения на пациента и какви са неговите очаквания след процедурата. Тези консултации трябва да са предоставени от съответните медицински специалисти.

Тези правила са предвидени в проект на общ европейския стандарт 16372 Естетични хирургични услуги, съобщиха от Българския институт за стандартизация.

„Пазарът напоследък отчита бум на т.нар. “разкрасителни интервенции”, при които търсенето се определя от пациента и финансовите му възможности. Единният европейски пазар позволява красота да се „купува” и в друга държава, но не дава гаранции за безопасност и качество. Често разкрасяването зависи само от морала на този, който го предлага, а стандартите са сигурен и надежден инструмент за защита на здравето”, коментираха от института.

Бъдещият стандарт ще даде препоръки за хирургични и нехирургични медицински услуги за промяна на външния вид преди, по време и след процедурата. От обхвата му са изключени стоматологични процедури, както и татуировките и пиърсинга.

Практикуващият задължително е лекар и отговаря на национално изискваната компетентност. Препоръчително е най-малко една година специализация в областта на естетичната медицина след основното обучение.

Пациентите трябва да получат ясна устна и писмена информация за процедурата, последиците, ограниченията и усложненията от нея. Необходимо е да имат възможност добре да обмислят решението си, преди да решат да продължат.

Проектът разделя процедурите на три категории според тяхната сложност. Услугите от първата група се наричат кабинетни и в тях влизат прилагането на ботулинов токсин, поставянето на филъри и лазерните лечения. Втората група е с т.нар. минимално инвазивни процедури, при които се налага поставянето на местна упойка.

Тук влизат липосукцията на лице, брахиопластиката и блефаропластиката. В трета група са големите хирургични намеси, които задължително се правят в болница или клиника и в нея влизат процедурите по оформяне на клепачи и нос, както и оформяне на гърдите и тялото.

Стандартът ще посочва за всеки вид процедура какъв трябва да е обектът, нивото на риск, физическия и психологичния статус, възрастта.

Естетични процедури при пациенти под 18 години трябва да се правят по изключение и да са свързани с медицинска оценка на рисковете и ползите, а писменото съгласие и на двамата родители е задължително.

Посочва се, че рекламата трябва да се избягва. Необходимо е финансово споразумение при усложнения, а отстъпки и бонуси не бива да се използват. Практикуващите и клиниките трябва да бъдат регистрирани към съответните регулаторни органи в страната, в която работят.

 

Коментари