Публикация

Европейска седмица за предпазване от рак на маточната шийка

През тази година кампанията ще премине под надслов „Заедно срещу рака на маточната шийка. Избери живота".


С приемането през 2012 г. на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка България се присъедини към повече от 40 държави в световен мащаб, които заплащат имунизацията срещу заболяването с публични средства. Това е сериозен успех, особено предвид препоръките на световни и европейски здравни организации за въвеждане на имунизацията срещу рак на маточната шийка в националните календари на страните и за повишаване имунизационния обхват сред целевите групи там, където имунизацията вече е включена.   

Целта на Националната програма е намаляване на заболеваемостта от рак на маточната шийка чрез имунизационна защита на 12-годишните момичета. Специалистите напомнят, че най-ефективен е комбинираният подход от имунизация и редовни профилактични прегледи. В тази област Министерство на здравеопазването поддържа последователна и устойчива политика  за опазване здравето на нацията чрез промоция на здраве и интегрирана профилактика на заболяванията с висока здравна, социална и икономическа цена.

През 2013 г. България за шести пореден път ще участва в отбелязването на Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка. През настоящата година фокусът ще се постави върху повишаване информираността на обществото и по-конкретно – на родителите на 12-годишните момичета, за риска от заболяването и възможностите за първична профилактика, които предоставя Националната програма.

В подкрепа на борбата със заболяването на 6 февруари 2013 г. в Националния дворец на културата, зала 1, ще се проведе концерт „Заедно срещу рака на маточната шийка. Избери живота“. Събитието ще бъде под патронажа на Председателя на 41-то Народно събрание – г-жа Цецка Цачева, с организатори Комисия по здравеопазването, Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Столична община. Партньори на събитието са представители на съсловни и пациентски асоциации, организации от неправителствения и частния сектор и известни български актьори и певци.

Коментари