Публикация

Нова апаратура в УМБАЛ „Александровска”

Седем от общо 28-те нови апарата за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания вече са доставени и обслужват пациентите в клиниките на Университетска болница „Александровска”.


Те са част от проекта на стойност над 12 милиона лв., който лечебното заведение реализира по оперативните европейски програми. Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв.

„С реализацията на големите инвестиционни проекти на МЗ с европейско финансиране на практика се реформира цялото българско здравеопазване. Тази непозната досега инвестиция на обща стойност близо 150 милиона лв. предвижда доставка на нова модерна апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Първите резултати от нашите усилия вече на налице, те са видими и могат да ползват нуждаещите се пациенти като им се осигурява качествено, бързо и безопасно лечение на високо европейско ниво”, заяви здравният министър.

Десислава Атанасова уточни, че по СРИП през 2012 г. МЗ е спечелило проекти за изграждане на онкологични центрове в 13 болници в цялата страна и от миналата година те вече се реализират на практика. Съгласно изискванията на оперативната програма и посочените в тях срокове до края на 2013 г. всички те ще бъдат изцяло завършени. В момента на много места лечебните заведения след проведените процедури доставят медицинската апаратура и извършват строително-монтажни дейности по проектите.

Представената апаратура в болница „Александровска” е предназначена и вече обслужва нуждите на Централната лаборатория по клинична патология, Клиниката по обща и чернодробна панкреатична хирургия, както и операционните блокове на Клиниките по урология и по хирургия. Пред министър Атанасова екипите на клиниките демонстрираха практическите възможности на новата урологична видео-ендоскопска HD система за ранна диагностика на тумори в пикочния мехур, уретера и бъбречното легенче. Апаратурата е иновативна за България и е на стойност близо 200 000 лв.

Представени бяха възможностите и на новата диагностична система за флуоресцентна in situ хибридизация, включваща флуоресцентен микроскоп и компютърен софтуер за диагностика на хематологичните заболявания и определяне на генетичния статус на някои от солидните тумори. Системата е на стойност около 100 000 лв. Лечебното заведение вече разполага и с автоматична система за комбинирано оцветяване на хистологични микроскопски препарати на стойност 39 195 лв. и парафинов микротом за 24 780 лв., парафинов център на стойност 17 465 лв., автоматизирана система за ISH и IHC оцветявания на стойност 82 500 лв., многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия за 92 750 лв.

В изпълнение на европейския проект до средата на м. февруари в болница „Александровска” ще бъде доставен и нов модерен ангиограф на стойност 1 милион и 500 хиляди лв. Общата сума на цялата апаратура, която се осигурява по проекта, е близо 10 млн.лв.
Новата апаратура в Клиниките по обща и чернодробна панкреатична хирургия и по Урология ще скъси времето за извършване на операциите и ще позволи те да се правят с по-малко консумативи. С помощта на доставените по проекта апарати патолозите ще могат да правят по-бързи и по-точни изследвания на туморните образувания. Това пък ще доведе до възможно най-подходящия избор на лечение. Новата апаратура ще осигури и щадящо за пациента лечение.

В Централната лаборатория по клинична патология не е купуван нов апарат от 30 години насам, информира директорът на болница „Александровска” проф. Лъчезар Трайков. Той изрази благодарност на МЗ и лично на министър Атанасова на възможността лечебното заведение да постигне ново технологично ниво. С доставената нова апаратура Александровска болница ще стане референтна лаборатория и ще получи възможност да изпълнява и външни услуги, което ще повиши приходите на болницата и ще даде възможност за увеличаване на заплатите, каза министър Атанасова.

Здравният министър Атанасова обяви също, че МЗ е предоставило на Александровска болница капиталова субсидия от 500 хиляди лева за ремонт на част от Клиниката по урология. Ръководителят й проф. Чавдар Славов подчерта, че помещенията за били неизползваеми поради лошите битови условия за лечение на пациентите. „След цели 8 години намерихме разбиране от страна на сегашното ръководство на министерството и с тези средства до лятото на тази година ремонтните дейности ще бъдат извършени”, заяви той.

Коментари