Публикация

Сложна реконструктивна сърдечна операция в „Св. Екатерина“

Екипът на проф. д-р Генчо Начев извърши под негово ръководство сложна реконструктивна сърдечна операция на 56 годишен пациент в СБАЛССЗ „Св. Екатерина“.


Направени са четворен аорто-коронарен байпас, пластика на митрална клапа и дезоблитерация - отстраняване на запушен участък от дясна каротидна артерия, кръвоснабдяваща главния мозък.

Пациентът е в добро общо състояние и раздвижен, съобщиха от болницата.

" }-->

Коментари