Публикация

Във Видин ще заработи нов компютърен томограф

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие нов 16-срезов спирален компютърен томограф в МБАЛ „Св. Петка“ – Видин.


Апаратът е закупен с целево отпуснатите през 2011 г. от МЗ средства за капиталови разходи в размер на 1 007 853 лв. От тях 843 433 лв. са изразходвани за покупка на томографа и обособяване на специално помещение за него.

С останалите средства са закупени два мобилни рентгенови апарата, два апарата за хемодиализа и е изградена система за водоочистване с обратна осмоза в отделение „Нефрология и диализно лечение”.

В инвестиционната програма на лечебното заведение за 2013 г. е предвидено със субсидия от МЗ в общ размер 280 000 лв. да бъде пребазирано отделението по кожни болести и да бъдат закупени един мобилен рентгенов апарат и ендоскопска апаратура.  

Коментари