Публикация

Амджен биотехнологична академия

Това е наименованието на образователния проект в областта на биотехнологичните иновации в медицината, чието начало бе поставено на научна среща под егидата на Българското дружество по нефрология.


„В съответствие с глобалната стратегия на компанията за сериозни инвестиции в областта на науката, насърчаване на научния обмен и образователния процес, Амджен България разгръща широка програма от научни и образователни активности, които целят да запознаят българските лекари с последните достижения на медицинската наука и биотехнологиите в лечението на редица значими заболявания“, каза д-р Красимира Чемишанска, генерален мениджър на Амджен за България.

През 2013 година  Амджен България  ще представи  дългосрочната си научно-образователна програма  „Амджен Биотехнологична Академия“, която си поставя няколко цели:

- Надграждане на познанията и продължаващо обучение на лекари специалисти за нови научни открития и развитието на иновативни подходи за лечение  в ключови области като бъбречни заболявания, онкология, костни и сърдечносъдови заболявания;

- Участие на  водещи  български специалисти и академични преподаватели  в международни и локални експертни съвети, образователни програми и  научни форуми  и подготовката им за обучение на млади специалисти и студенти по медицина;

- Провеждане на образователни срещи на тема „Биотехнологичните иновации  в лекарственото лечение”  в университетите по медицина и фармация“.

Първият модул на проекта предвижда провеждането на  три  научно-образователни срещи с участието на около 400 лекари специалисти в три основни направления – нефрология, онкология и костни заболявания (остеопороза).

Вторият модул  цели навлизането на „Амджен Биотехнологична Академия“ сред студентите медици и фармацевти и провеждането на образователни срещи на тема:

„Биотехнологичните иновации  в лекарственото лечение”. Той ще бъде  проведен в сътрудничество с фондация „Джуниър Ачийвмънт” и медицинските университети в страната.  

Коментари