Публикация

Бъдещето е на биотехнологичните лекарства

Честотата на хроничните бъбречни заболявания в света нараства непрекъснато, като от тях страдат между 5 и 10% от населението.


Съвременната медицина дава възможност с достъпни мерки да се предотврати или забави с години настъпването на напреднала бъбречна недостатъчност. Затова е особено важно болните с ХБЗ да се открият навреме и лечението да започне в най-ранен стадий. В България  между 375 000 - 750 000 души страдат от ХБЗ, т.е. 12,8 % от населението. По статистически данни 50% от хората на възраст над 65 г. имат хронично бъбречно заболяване.

„За хронично бъбречно заболяване можем да говорим, когато е налице бъбречно увреждане, продължаващо три или повече месеца, определено като структурна или функционална абнормност на бъбреците. Най-честата причина за ХБЗ са захарният диабет - 38 % и артериалната хипертония - 28%”, каза проф. Емил Паскалев, председател на Българското нефрологично дружество.

Той представи и данни за приложението на биотехнологиите в нефрологията и лечението на бъбречната анемия. През 1989 г. в САЩ за първи път е лицензиран рекомбинантният човешки еритропоетин, предназначен за лечение на бъбречна анемия. Това е едно от първите приложения на биотехнологичен лекарствен продукт в историята на съвременната медицина, довело до коренна промяна в качеството на живот на болните.

Лектор на семинара „Нови възможности за лечение на хроничните бъбречни заболявания. Ролята на биотехнологиите за развитието на съвременната медицина“ бе и д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика. Той подчерта, че  за разлика от традиционните лекарства, които са химически съединения, получени чрез синтез в лабораторни условия, биотехнологичните са продукт на живи клетки или живи организми.

Те са големи молекули, които наподобяват или са идентични със съществуващи белтъчни молекули в човешкия организъм. При разработката на биотехнологични лекарства е необходимо много добро познаване на биологичния процес и това как той се променя при настъпването на дадена болест.

Когато се разбере например точно кой ген или генна мутация са „виновни” за определено заболяване, с методите на генното инженерство генетичната информация се вкарва в живи клетки и организми и те започват да произвеждат в достатъчно количество от този белтък, така че той да може да се използва като лекарствено средство.

Именно тази основа, на която се създават биотехнологичните лекарства, ги прави високоспецифични. Те много точно се прицелват върху основния причинител на болестния процес. В редица случаи, след определяне на генетичния профил на пациента, се решава дали едно лекарство ще бъде подходящо за него или не.

Д-р Борисов коментира още, че напредъкът на клетъчната и молекулярната биология позволява на учените да идентифицират и разработят с методите на биотехнологиите  множество иновативни, по-високоефективни и безопасни лекарства, които  променят хода и прогнозата на редица значими заболявания,  а и често предлагат терапия в случаи, за които до момента не е съществувало ефективно лечение. Биотехнологичните медикаменти в момента дават шанс за живот  на над 400 млн. пациенти в целия свят.

Коментари