Публикация

Около 7000 лекари и болници са сключили договор с НЗОК

Близо 4000 индивидуални и групови практики на лични лекари и 3000 лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ са подписали своите споразумения с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и вече са отчели извършената от тях дейност през месец януари.


Всички районни здравноосигурителни каси (РЗОК) имат готовност да платят за нея в срок.

Поради неподписването на Националния рамков договор за медицинските дейности през 2013 г. се наложи да са предприемат редица нормативни промени, които да позволят на НЗОК да сключва договори с изпълнителите на болнична и извънболнична помощ. Въпреки това в НЗОК и РЗОК беше създадена необходимата организация  процесът по сключване на договори да не бъде затруднен.

През тази година в бюджета на НЗОК за първична извънболнична помощ са заложени 176 млн. лв., което е със 7 млн. лв. повече спрямо миналата година. С толкова е увеличен и бюджетът за специализирана извънболнична помощ.

Коментари