Публикация

Работна среща по темата ин витро

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Пламен Цеков, проведе работна среща с пациентските организации, ангажирани с темата за репродуктивното здраве.


На срещата представителите на Фондация „Искам бебе“ и Сдружение „Зачатие“ – Радина Велчева и Стефка Сарафова, поставиха редица въпроси, свързани с дейностите по асистирана репродукция  и заплащането им от НЗОК.

От страна на НЗОК беше потвърдено становището, че институцията има готовност да сключва договори с изпълнителите на тези процедури и съответно да им заплати за извършените дейности и необходимите за тях медикаменти. НЗОК вече приема заявления за сключване на договори за работа през 2013 г. и се очаква до края на месеца този процес да приключи.

Предвидена е и възможността за сключване на допълнителни споразумения, обхващащи периода на работа преди сключването на договор. По този начин ще бъде заплатено на клиники, които вече са започнали процедури.

Решено беше своевременно да се обменя информация между НЗОК и Център „Фонд за асистирана репродукция“ за издадените решения и направените процедури.

През 2013 г. средствата, предназначени за асистирана репродукция, са в размер на 15 млн. лв. Процедурата по кандидатстване не е променена и се извършва в Център „Фонд за асистирана репродукция“ към Министерството на здравеопазването. Единственото ново условие е, че кандидатстващите за нея трябва да са здравноосигурени.

" }-->

Коментари