Публикация

Има достатъчно направления за специалист и за изследвания

За първото тримесечие са разпределени допълнително 103 000 направления за специалист и още 927 000 лв. за изследвания.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определила общият брой на направленията за специалист и средствата за лабораторни изследвания, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г.

Разпределението е направено на база отчетена дейност през 2012 г., като е съобразено и включването на нови за НЗОК дейности - специализиран преглед по пакет „Физиотерапия и рехабилитация“ и високо-специализирана дейност „Ехография на млечна жлеза“, антитела срещу  Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO. Също така е отчетено и повишаването на цените на дейностите по пакети „Рентгенология“ и „Обща и клинична патология“.

От определения брой направления за специалист на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) са разпределени и допълнителни 30 хиляди броя направления, предназначени за рискови групи, които са включени в пациентската листа на личните лекари.

Броят на направленията за високо-специализирани дейности остава същият, както и през първото тримесечие на 2012 г. Запазват се и броят на направленията и средствата за изследвания по програмите за майчино и детско здравеопазване, за рисковите групи и за диспансерно наблюдение. Така НЗОК е обезпечила и гарантира обслужването на тези групи  от населението.

След представени анализи от директори на РЗОК с обоснована необходимост от отпускане на допълнителни направления за остри случаи и средства за изследвания, НЗОК разпредели на национално ниво към вече утвърдените за І-вото тримесечие на 2013 г. регионални параметри допълнително 103 000 направления за специалист и още 927 000 лв. за изследвания.

Определен е и резерв в НЗОК, от който ще бъдат отпускани допълнителни средства на личните лекари и на специалистите, ако те са заявили за целта мотивирана необходимост преди изтичане на тримесечието.

В Централното управление на НЗОК е създадена необходимата организация и са изпратени указания към РЗОК за приемането на мотивирани молби за отпускане на допълнителен брой направления за специалист, както и за допълнителни средства за лабораторни изследвания в рамките на съответното тримесечие.


" }-->

Коментари