Публикация

Нови 28 здравни медиатори ще помагат в контрола на инфекциите

В Аулата на ВМА официално бе открита новата учебна година за здравните медиатори от цялата страна.


В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 28 човека ще бъдат обучени от преподаватели във Факултета по обществено здраве към МУ-София, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор.

Oбучението е част от активностите по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който обхваща четири държави /България, Унгария, Румъния и Словакия/ и се подкрепя от фармацевтична компания „ГлаксоСмитКлайн“. Целта му е да създаде устойчива мрежа от здравни медиатори в тези държави, които да допринесат за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност сред уязвимите групи от ромски произход чрез постоянно обучение на здравните медиатори и разширяване на  дейността им в посока профилактика на здравето сред населението. Програмата, освен обучението на здравните медиатори, включва и осигуряване на месечни възнаграждения за 17 здравни медиатори.

На събитието присъстваха г-н Георги Кръстев – заместник-председател на  Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), г-жа Росица Иванова – секретар на НССЕИВ, проф. Веселин Борисов – преподавател във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София, проф. Ивайло Търнев -  председател на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата", представители на неправителствените организации и здравни медиатори.

„Благодарение на усилията и постоянството на експертите и неправителствените организации и подкрепата на частния сектор, здравните медиатори от няколко години работят успешно и са търсени помощници на лекарите и институциите. Медиаторството е посочвано като добър пример в редица европейски държави за устойчив проект, който се развива като част от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)“, поясни Георги Кръстев – зам.-председател на НССЕИВ.

Той допълни, че новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Основни критерии за избора им са да имат минимум завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността и съпричастност, владеене на езика/езиците на общността. Новите здравни медиатори ще работят в общините Благоевград, Вълчи дол, Кърждали, Троян, Етрополе, Самоков, Димитровград, Златарица, Сунгурларе и Симеоновград. През 2013 г. в страната ще работят общо 147 здравни медиатори, в 81 общини.
„Моделът на здравното медиаторство съществува в България от около десет години, но през последните три години се забелязва неговият сериозен напредък“, заяви проф. Ивайло Търнев - председател на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата".
 
Той допълни, че България e пример за изграждането на устойчиво законодателство и стабилна мрежа от здравни медиатори. За последните няколко години нашата страна се превърна в успешен модел за осигуряване на достъп до здравни услуги на представителите на уязвимите малцинствени групи.  Този модел се оценява високо не само в България, но и в други държави на ЕС, които имат желанието да внедрят опита ни в тази посока, каза още проф. Търнев.

За втори път обучителната програма за здравните медиатори ще се провежда от  Факултета по обществено здраве към МУ-София, под ръководството на проф. д-р Цекомир Воденичаров. В рамките на 240 учебни часа здравните медиатори ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания /превенция, профилактика и  лечение/. В обучителната програма са предвидени и модули, които да провокират и развият в участниците умения за лидерство и работа в екип, като и разработване на проекти. Всяко обучение е с практическа насоченост и цели да подпомогне адекватното подпомагане процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи.

След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването.
                                                                               

Коментари