Публикация

Безплатен скрининг за хепатит В и С

Според български проучвания, над 1.5 % от населението на страната е инфектирано с вируса на хепатит С, а носителството на вируса на хепатит В надвишава 8%.


Въпреки провежданата имунопрофилактика у нас и постигнатото понижаване на заболеваемостта, хроничната инфекция с вирусите на хепатит В и С остава сериозен социален и икономически проблем за обществото. В по-голям процент от случаите, инфекциите с тези вируси протичат безсимптомно, поради което се установяват късно и във фаза на напреднало чернодробно увреждане, когато лечението е недостатъчно ефективно или не може да бъде проведено. Ранната диагностика на инфекциите с вирусите на хепатит В и С гарантира ефективно лечение и предотвратява риска от прогресиране на болестта в чернодробна цироза и чернодробен рак.

ДКЦ “Александровска” организира безплатни изследвания за инфекция с вируса на хепатит В и С при мъже и жени на възраст 18 – 65 г. Скринингът стартира на 27.02 и ще продължи до изчерпване на лабораторните реактиви. Желаещите могат да се изследват всеки делничен ден от 10.30 до 14.00 ч. в манипулационната на ДКЦ „Александровска” (в ляво от арката).

Тестуването се извършва с капилярна кръв (от пръста на ръката). При положителен резултат, пациентите ще бъдат консултирани от гастроентеролог (с направление по НЗОК № 3 от личен лекар) всеки понеделник и сряда от 14.00 до 17.00 ч. в ДКЦ “Александровска” за определяне на терапевтично поведение и превенция на заболяването.

Телефон за информация: 02/ 9230 750 и 02/9230 592

Коментари