Публикация

Над 8 млн. лв. допълнително ще получат болниците

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е наредила всички плащания към договорните партньори от извънболничната и болничната помощ за извършената дейност през месец януари.


Изчисленията показват, че на личните лекари, специалистите, лекарите по дентална медицина и лабораториите се изплаща в пълен обем извършената от тях дейност, като  преведените средства са с 25% повече спрямо предварително утвърдените разчети.
Над 17 821 000 лв. получават специалистите, което е с 4 217 000 повече спрямо планираните разходи.

15 080 000 лв. се превеждат на личните лекари, което е повече с 1 037 000 спрямо предварителните разчети.

Повече средства за месец януари получават и лекарите по дентална медицина. Средствата са 12 507 000 лв., което е с 3 873 000 лв. повече от заложеното. При предварително определени 5 484 000 лв. за медико-диагностична дейност (изследвания), НЗОК изплаща на лабораториите 6 941 000 лв.

Средствата, които ще получат болниците за извършената от тях дейност по клинични пътеки, клинични процедури и високоспециализирани дейности, са 101 000 000 лв. Това представлява 8 270 000 лв. повече от предварително заложената рамка. Още 6 309 000 лв. са изплатени за хемодиализа. Така болниците получават заплащане в пълен размер на дейността, която са отчели.  

Ръководството на НЗОК гарантира, че всички плащания за извънболничната и болничната помощ ще бъдат извършени в срок. По този начин ще бъде осигурено спокойствие и сигурност в работата на договорните партньори, както и достъп до медицинска помощ на пациентите.


Коментари