Публикация

Здравето, магнитните полета и Вселената

Още в древността нашите прадеди, чувствайки инстинктивно колосалната мощ и живителна сила на Слънцето, са се прекланяли пред него.


В реалния свят едва ли може да се намери друг обект, който да е по-достоен за религиозно преклонение. И въпреки, че днес знаем твърде много за физическата същност на процесите, протичащи в Слънцето, то продължава да е основен фактор, определящ повечето от процесите в живата и неживата природа. Някои от тях – неочаквани, други спиращи дъха, трети каращи ни на свой ред да немеем пред колосалната мощ на космическите сили.
Наличието на връзка между процеси и събития, протичащи на Земята и в космическото пространство е била наблюдавана и описвана в продължение на много векове. Едва в началото на ХХ в. обаче, със заслугата на руския учен Александр Чижевский (тогава почти юноша), тези откъслечни знания се вписват в една логически стройна картина, която недвусмислено показва наличието на пряка връзка между процесите в космоса и тези в биосферата на Земята.

Младият учен, смятан за основоположник на хелиобиологията, доказва, че слънчевата активност оказва съществено въздействие върху човешкия организъм, засягайки главно сърдечносъдовата и нервната системи. Особено чувствителни към тези въздействия са възрастните и болните хора, за които те могат да се окажат и фатални. Защото болният организъм е система, която е изведена от устойчивото равновесие и дори малък външен импулс може да доведе до нейното пълно разрушаване. Чижевский установява наличието на удивителна връзка между слънчевата активност и смъртоносните епидемии от чума, холера и грип, взели през вековете живота на милиони хора. Редица по-късни изследвания показаха, че тези, на пръв поглед фантастични твърдения, имат своето дълбоко основание. За щастие нашето дневно светило е звезда, със сравнително спокоен „характер”.

В условията на колосално налягане, в нея протича т.нар. термоядрен синтез. Процесът е съпроводен с отделяне на огромна енергия – температурата на слънчевата повърхност е около 6000 0С! От този термоядрен котел със скорост около 2 млн. км/ч към Земята без прекъсване струи огнен поток от йонизиран газ, който в миг би изпепелил всичко на нейната повърхност, ако тя не беше защитена от магнитосферата, своеобразната земна аура, която среща и отклонява убийствения „слънчев вятър” на около 63 000 км от нея. Губителните рентгенови и основната част от опасните ултравиолетови лъчи се задържат от втория защитен вал на нашата планета – нейната атмосфера.

В резултат на слънчевите изригвания рязко и неколкократно нараства интензитета на електромагнитното поле на Земята, чиято нормална стойност е твърде ниска. Явлението е известно като магнитна буря. Редица опити недвусмислено доказват, че човешкият мозък реагира активно именно на тези промени. Нещо повече, редица опити показват, че към свръхслабите електромагнитни въздействия не е „безразлична” и имунната система на човека.

Когато в организма постъпи сигнал за геомагнитна буря, човешкият организъм преминава в режим на „бойна готовност” – мобилизира целия свой защитен ресурс като включва допълнителни енергийни източници, многократно усилва имунната си защита, особено антиоксидантната – в очакване на мощна инвазия от свободни радикали, и т.н. За съжаление болният и изтощен организъм не винаги е в състояние да мобилизира адекватен защитен потенциал, което в такива дни е причина за чувствителното увеличение на оплакванията при хронично болните (главоболие, повишено кръвно налягане, тахикардия, стенокардия, обостряне на захарния диабет и т.н.), както и за увеличение на броя на инфарктите и инсултите. По време на повишената слънчева активност се наблюдават и резки промени в психо-физическото състояние на много хора, както и в броя на нещастните случаи и в честотата на извършените престъпления.

Твърде често сърцето е оприличавано на помпа – през целия човешки живот към всичките 75 трилиона клетки на организма то изпомпва близо 6 милиона литра кръв. За съжаление това сравнение е твърде неудачно. Последователите на Александър Чижевский изказаха смела и обоснована хипотеза, че човешкото сърце е и генератор на електрично и магнитно поле. Импулсите са много слаби, но въпреки това те осигуряват функционирането и управлението на жизненоважните системи на човешкия организъм. Попаднало в плен на електромагнитното поле, генерирано от магнитните бури, чието напрежение е стотици пъти по-голямо от неговото собствено, сърцето е подложено на сериозно изпитание.

Според немалък брой изследователи важен „посредник”, трансфериращ космическите послания – електромагнитните вълни, е... водата. Въпреки сериозната съпротива срещу представата за псевдокристалната структура на водата и наличието на определена „памет” у нея, все повече учени сериозно се замислят над тази идея. Те смятат, че своеобразен датчик, улавящ и най-незначителните изменения в магнитното поле и даващ сигнал за преустройството на организма в режим „бойна готовност”, са калциевите йони, които образуват с водните молекули т.нар. аквакомплекси. Както е добре известно, калциевите йони управляват редица важни процеси в човешкия организъм.

Много постулати в Тибетската медицина се обясняват с цикличното изменение на слабите магнитни полета, към чието въздействие, както вече изяснихме, човешкият организъм е особено чувствителен. Според нея през годината всички човешки органи преминават през максимум и минимум на своята активност. Сърцето достига максимума на активността си от средата на май до края на юли, черният дроб – от средата на февруари до края на април и т.н. Налице е и денонощен биоритъм – сърцето е максимално активно от 11 до 13 часа, а минимално – от 23 до 1 часа, черният дроб съответно от 1 до 3 часа и от 13 до 15 часа. По време на повишената активност на съответния орган не трябва да се извършват хирургически интервенции върху него, а за лечението му е нужна по-висока доза медикаменти, докато при минималната му активност – значително по-малка.

Изгревът и залезът на Слънцето също оказват съществено въздействие върху човешкия организъм. Например при залез приетите лекарства действат значително по-силно (например действието на приспивателните се усилва около 40 пъти!), поради което тибетските лечители препоръчват лекарствата да се приемат именно по това време, при това в по-ниски, т.е. по-безопасни за организма дози. При залез действието на алкохола върху човешкия мозък също е много по-силно.

Съгласно статистиката около 72% от хората са чувствителни към въздействието на описаните космически фактори. При част от тях (особено у хронично болните) неблагоприятните изменения в жизнения им статус настъпват от 1 до 3 дни преди магнитната буря, при други – в самия им разгар, а при трети – два-три след  нея. При около 30% от хората реакцията на повишената слънчева активност е остра и настъпва незабавно. Установена е интересна зависимост между кръвната група и степента на въздействие на хелиофизичните фактори върху организма.

Луната чрез своя мощен приливен ефект също влияе върху живите организми на Земята. Добре известно е, че основното вещество в тях (в човешкия организъм – над 70%) е вода. Многогодишните наблюдения показват, че трите цикъла на Луната, особено 29-дневният, през който тя преминава през фазите новолуние и пълнолуние, и 27-дневният, включващ максималното й приближение и отдалечаване от Земята, оказват значително въздействие върху функциите и статуса на човешкия организъм. Например по време на пълнолуние и новолуние може рязко да се промени артериалното налягане. Два дни след събитията се наблюдават промени в кръвта и работата на сърцето.

Пълнолунието по-силно влияе на жените, а новолунието – на мъжете. По статистически данни от новолуние до пълнолуние по-често се раждат мъжки рожби, а у хората нараства агресивността, като пикът се достига по време на пълнолуние. В периода от пълнолуние до новолуние по-често се раждат момичета. В този период не се препоръчва подстригване и боядисване на косите.

Още много изследвания са нужни за потвърждаване на изказаните по-горе хипотези, но фактите, касаещи въздействието на силовите полета – пратеници на необятното космическо пространство, въпреки скептицизма, вече трудно могат да бъдат оборени. Очевидно тези тайнствени, всепроникващи и незабележими вълни, пулсиращи и изпълващи пространството около нас, управляват нашата психика, нашите чувства, функционирането на нашите органи, т.е нашия живот. Защото ние сме продукт и вечен пленник на космическите сили."

Коментари