Публикация

Лекарите ще могат да надвишават регулативните стандарти с 10%

Надзорният съвет на НЗОК реши да приеме предложението на Управителя на НЗОК да отпадне изискването личните лекари и специалистите да искат предварително разрешение от НЗОК, за да могат да използват 10% допълнително над регулативните им стандарти.


По проблема с възникналите диспропорции в бюджетите на лечебни заведения в София е отдиференцирана причината за това и е възложено на дирекция "Бюджет и финансово-счетоводна дейност " в НЗОК заедно с директора на Столична здравноосигурителна каса да предприемат необходимите действия за корекция на първоначалните прогнозни стойности в рамките на гласувания бюджет.

Също така в договорите за болнична помощ да бъде подробно разяснен механизмът за актуализация на прогнозните обеми и стойности, както и да няма изискване в индивидуалните договори с болниците да не надвишават прогнозните обеми с 3%.

Коментари