Публикация

Световъртеж и замайване

Залитането и нестабилността в походката най-често са израз на хронична мозъчно-съдова недостатъчност.


При остеохондроза или шипове в шийната област и при възрастови или други промени в шийните артерии, чрез които се снабдява с кръв стволът на мозъка и вестибуларните центрове, болните имат чувството на световъртеж, нестабилност и залитане.

Главозамайването, нестабилността, чувството на пиян човек и световъртежът (вертигото) са субективни усещания. Понякога чувството е, че предметите около нас се въртят в една посока или се усеща нестабилност и залитане в неопределена посока.
Периферен отоневрологичен синдром се проявява при различни болестни процеси, засягащи вътрешното ухо и вестибуларния апарат и се лекува от оториноларинголозите.

По-чест при възрастните хора е централният отоневрологичен синдром, засягащ ствола на мозъка, където са локализирани центровете за запазване на равновесието и на позицията на тялото в пространствот при мозъчно-съдова болест, инсулти и тумори в тази област.

Преди да се започне оптимално лечение, е необходимо да се постави точна диагноза, което значително определя терапевтичното поведение и резултатите от него. Самолечението е неуместно и дори опасно, тъй като не рядко тези състояния се придружават не само със залитане, но  и с падания, с непредвидими последици.

В повечето случаи причините са комплексни - мозъчно-съдова болест, високо кръвно налягане, захарен диабет, както и шипове във врата, които могат да влошат кръвоснабдяването на ствола на мозъка и да се проявят с подобни симптоми, като тези рискови фактори взаимно допълват патологичното си влияние върху оптималното мозъчно кръвооросяване.

Съвременната неврология вече може с минимални изследвания успешно да установи конкретните причини, довели до тези оплаквания и може да ви помогне и да подобри значително състоянието ви.

Евентуална консултация с отоневролог, по преценка от невролога, може да прецизира в по-голяма степен конкретната причина, водеща до тези оплаквания, а изследването на мозъчните кръвоносни съдове с доплерова сонография или МРТ (магнитна резонансна томография с ангиография) може да даде повече информация за диагнозата и съответно за прогнозата и да помогне за оптимален избор на терапевтично поведение.

Винаги при недостатъчен ефект от лечението за повече от две седмици търсете и второ мнение от по-опитен невролог, за да се уточнят максимално точно причините, довели до тези патологични промени и да се избере оптималното лечение, защото повечето от тези субективни и обективни симптоми са рискови фактори за застрашаващ мозъчен инсулт, който успешно може да бъде предотваретен за дълъг период от време.

Когато световъртежът, главозамайването и залитането са съпроводени с падания, с или без загуба на съзнание, това вече е много сериозен симптом за неблагополучие в кръвоснабдяването на мозъка и това изисква вече по- сериозна консултация с опитен невролог, особено при дълготрайност над 2 часа и са израз на ТИА (транзиторни исхемични атаки) или микроинсулт. Всичко е поправимо и успешно лечимо при навременна и точно поставена диагноза и комплексен индивидуален подход към всеки отделен случай.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Телефони за консултация с доц. Герасимов: 0888-56-56-88; 0895-555-452

" }-->

Коментари