Публикация

Международни експерти в областта на трансплантациите на посещение у нас

Един от акцентите на срещите ще бъде прилагането на добрите практики на Хърватия за насърчаване на трансплантациите у нас.


На 5 и 6 март на двудневно посещение в България ще бъдат заместник-министърът на здравеопазването на Хърватия и ръководител на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия д-р Мирела Бушич и проф. Франсис Делмонико – председател на Международното дружество по трансплантация. Работната визита е в рамките на сътрудничеството, осъществявано по линия на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, в което България участва.

Целта на визитата е да бъде обсъден плана за действие на страната ни в областта на трансплантациите, както и да се предложат конкретни политики за увеличаване на донорството от трупни донори и подобряване на дейностите по трансплантация.

------------------------------------------------------------------------
Проблемите в областта на трансплантологията бяха дефинирани на среща с международни експерти и след запознаване с опита на Хърватия

Три конкретни стъпки ще предприемат Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация с цел увеличаването на донорството на органи в България. Те включват ясно дефиниране на ролята на координаторите по донорство, повишаване на средствата, отделяни за тази дейност и заплащането на медиците, ангажирани по нея, както и изграждане на електронна система между 24-те донорски бази у нас и ИАТ, която ще даде възможност за ранно откриване на донорите.

Това стана ясно след работната среща в МЗ с гостуващите у нас международни експерти в областта на донорството и трансплантациите д-р Мирела Бушич, заместник-министърът на здравеопазването на Хърватия и ръководител на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия и проф. Франсис Делмонико – председател на Международното дружество по трансплантация.

Работната визита е в рамките на сътрудничеството, осъществявано по линия на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, в което България участва. От българска страна в срещата участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев,   директорът на ИАТ д-р Мариана Симеонова, националният консултант по трансплантология проф. Никола Владов, секретарят на Дружеството по трансплантология доц. д-р Крум Кацаров, координатори по донорство и експерти от МЗ.

Общо беше мнението на срещата, че системата в България се доближава до голяма степен до тази в Хърватия и предвижданите мерки  ще дадат възможност страната ни да приложи добрите практики на Хърватия в насърчаването на донорството и развитието на трансплантационната дейност.  През последните години Хърватия отбеляза изключителен ръст в тази област, което стана повод да се заговори за „хърватски модел” в донорството и трансплантациите. Данните сочат, че за 2012 г., там е постигнат ръст от 34 донори на 1 млн. души население. „Опитът на Хърватия в тази област е от важно значение за България, защото дава възможност да се преодолеят някои негативни тенденции и да се даде шанс за живот на нуждаещи се от трансплантации български граждани”, подчерта заместник-министър Вичев.  

Коментари