Публикация

Промяна в правилата за заплащане в извънболничната и болничната помощ

На проведеното заседание на Надзорния съвет на Националната здравоосигурителна каса (НЗОК) бяха взети следните решения:


Направена е промяна в правилата за реда за определяне на броя направления за специалист и за медико-диагностични изследвания.  Личните лекари и специалистите ще  могат да използват 10% допълнително над регулативните си стандарти без предварително разрешение от НЗОК.

Неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото.
НЗОК ще може да определя допълнително направления преди изтичане на календарното тримесечие в случай на необходимост.

Надзорният съвет прие и промяна в правилата за заплащане дейността на лечебните заведения. Възстановяват се принципите на разпределение на дейностите по модела на предходната година. Отпадат прогнозните обеми дейност, като болниците ще имат годишен прогнозен бюджет.

Надзорният съвет на институцията ще прави преразпределение на средствата след края на всяко тримесечие. Лечебните заведения не трябва да надвишават своите бюджети с повече от 5% годишно.

Също така беше решено да бъде актуализиран бюджетът на болниците за месец декември 2012 г. и да им бъде изплатен остатъкът от извършената дейност.

Коментари