Публикация

Не допускайте дефицит на витамин D

Витамин D е основен регулатор на плазмените нива на калций и фосфор, както и на редица имунни механизми.


Поради разнообразните и ключови биологични  ефекти, през последните години дефицитът му се свързва с широка група заболявания като остеопороза, злокачествени новообразувания, затлъстяване, предразположение към инфекции, диабет, множествена склероза и др. Напоследък се публикуват данни, които показват, че това е един от честите дефицити сред българската популация. Според някои проучвания 76% от населението в България страда от липса на витамин D, като при повече от 20% недостигът се определя като тежък. Друга тенденция е по-високата честота на този недостиг сред хората в градовете.

Витамин D се внася в организма с месото (говеждо, свинско), яйцата, рибата (сьомга, херинга), хайвера. Под действие на ултравиолетовите лъчи той се синтезира в кожата и костите.

За измерване нивата на витамин D за момента в България се използват различни имунологични методи, които на този етап не са достатъчно стандартизирани и понякога дават противоречиви резултати.

Това е причина  лаборатория  Рамус да въведе в употреба нов, прецизен метод за определяне на витамин D (25-ОН витамин D, 25-хидрокси витамин D, 25-OH-D). От февруари 2013 за измерване плазмените нива на този параметър се използва изключително прецизна и съвременна техника – високоефективна течна хроматография. Това е много точен метод, с който се определят нива на медикаменти и техни метаболити. Анализите се извършват в лаборатория за бионаличност и биоеквивалентност, акредитирана по ISO 17025 – единствената такава в страната. Качеството на лабораторните резултати, измерени с този метод, е многократно по-високо от тези, получени с всички други, широко използвани техники.

В групата на витамин D влизат широк кръг метаболити, но тъй като полуживотът на метаболита 25-OH-D в плазма е около 3 седмици, неговите нива са приети като клиничен индикатор за диагностика на дефицит. Трябва да се има предвид, че независимо от метода за изследване, за да няма изкривяване на резултатите, пациентите не бива да приемат хранителни добавки, съдържащи витамин D един до два дни преди изследването.

Коментари