Публикация

Форум на европейските лекари и СЗО в Рига

На 21 март в столицата на Латвия, Рига, започва двудневно заседание на Европейския форум на медицинските асоциации и Световната здравна организация.


В първия ден от програмата, преди официалното откриване се провежда сесия за издателите на медицински списания и семинар на тема Медицински издания.

За този ден е предвидена и сесия, озаглавена „Здрави професионалисти”, по време на която ще се дискутира по въпроса за психичното здраве на лекарите, вредните навици като наркомания и пристрастяване към алкохол, от една страна и от друга страна - профилактика и оказване на подкрепа.

В рамките на събитието ще бъдат засегнати и темите:

• Лекарите и фармацевтичната индустрия
• Професионална автономия и самоуправление

На Форума присъстват участници от значителен брой медицински асоциации  от европейски държави, както  и представители на международни организации, между които д-р Андрей Кехайов, председател на сдружение „Български лекар” и президент на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ).

Д-р Кехайов ще запознае присъстващите с предстоящите за тази година по-важни събития от дейността на ЮЕМФ, основното от които е предвидения за месец септември Четвърти международен медицински конгрес на ЮЕМФ, ще проведе двустранни срещи с представители на различни международни и национални организации.

Коментари