Публикация

Подредбата на десктопа разкрива характера

Начинът, по който разполагаме иконите на екрана на компютъра и изборът на фон дават доста информация за нашия характер и степента на организираност.


Според това как си организират пространството на монитора тя разпределя в седем категории работещите с компютър: целеустремени, ловци, мечтатели, сиви мишки, екстравагантни, художници, дружелюбни.

Изследователите твърдят, че мониторът е всъщност част от нашето лично пространство и в това си качество носи много информация за характера и навиците ни.

Ако например вие подреждате иконите в очевиден порядък от двете страни на десктопа, това говори за уравновесеност, хладнокръвие, способност да се взимат решения.

Ако иконите са разпилени по целия екран, човекът пред монитора е неорганизиран и се разсейва с дреболии. Изобщо изобилието от икони говори за липса на самодисциплина и такива хора са ненадеждни партньори в личния живот и бизнеса.

Ако иконите са подредени в няколко успоредни реда, това издава стремеж да се контролират всички сфери на живота.

Ако на монитора има фотография от личния живот, това издава откритост, а стандартният син екран говори за затвореност и нежелание да се споделя личното пространство.

Фотосите от екзотични места са безспорен знак за тягата към пътешествия. А ако си слагате на монитора снимки на ловни трофеи или награди, това издава една не много приятна черта на характера – егоизъм и самовлюбеност.

" }-->

Коментари