Публикация

Фондът за лечение ще финансира още 70 деца

Нови 70 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към Център "Фонд за лечение на деца".


10 деца ще се лекуват в чужбина за първи път, 1 дете ще замине за извършване на костно-мозъчна трансплантация в чужбина, а други 14 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 40 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а 5 деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението. Общият размер на утвърдените средства е 629 156.20 лв.

От началото на годината Фондът финансира лечението на 207 деца, а общият размер на средствата надхвърля 2,2 млн. лв. През миналата година ЦФЛД финансира лечението на 715 деца, а отделените средства надхвърлиха 10 млн. лв.

Коментари