Публикация

Промени в Наредба № 38

НЗОК ще плаща домашното лечение на нови девет групи заболявания, сред които са и Болест на Помпе, Фамилна амилоидна полиневропатия и Булозна епидермолиза.


НЗОК ще плаща домашното лечение на нови девет групи заболявания, сред които са и Болест на Помпе, Фамилна амилоидна полиневропатия и Булозна епидермолиза.

Нови девет групи болести са вече включени в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. Промените са публикувани в „Държавен вестник”.

Включените в Наредбата нови заболявания са от групата на анемиите, за които се налагат чести преливания на кръв и съответно хелираща терапия, Болестта на Помпе, заболявания на нервната система, сред които Сирингомиелия и сирингобулбия и Синдрома на Арнолд-Киаре, а също така и Булозна епидермолиза, Фамилна амилоидна полиневропатия, Псориазис, заболявания от групата на улцерозния колит, Синдром на Eisenmenger и идиопатичен хипопаратиреоидизъм.

Решението за това кои заболявания да бъдат включени за домашно лечение и да се плащат от  НЗОК, е взето след редица срещи на експерти на МЗ и Касата с националните консултанти по различни специалности и след получаването на техните становища в писмена форма.

За лечението на болестите, включени в Наредба №38, за тази година в бюджета на НЗОК са предвидени 40 млн. лв. Изчисленията сочат, че за новите заболявания ще са необходими около 5 млн. лв.

Коментари