Публикация

Нова услуга за лекарите по дентална медицина

Нова услуга за лекарите по дентална медицина вече работи в интернет портала на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).


Тя ще улесни работата им, защото ще позволява в момента, в който пациент потърси лечение със здравноосигурителната си книжка, денталните лекари да могат да проверят какви дейности са отчетени за него през текущата година. Досега те имаха възможността да проверяват дали здравноосигурителната книжка на пациента е валидна. С новата услуга ще се информират и за извършените му и заплатени от НЗОК дейности.

По този начин се предотвратява възможността за повторно отчитане на една и съща дейност за един пациент и надвишаването на полагащия му се  брой дентални дейности в рамките на календарната година.

Новата функционалност се въвежда в изпълнение на Националния рамков договор 2013 за денталните дейности и вече е достъпна в интернет портала на НЗОК, в секция „Електронни услуги“.


Коментари