Публикация

Какви права на профилактичен преглед има всеки

Желаещите да си направят профилактичен преглед се увеличават. Всеки може да научи повече за правата си при джипито.


120 000 повече са минали на профилактичен преглед при личния си лекар през 2012 г. спрямо предходната година, това са общо 2 345 243 здравноосигурени над 18 години, съобщават от НЗОКВъв възрастовата група от 0 до 1 година през миналата година лекарите са звършили над 600 000 профилактични прегледи. Над 214 000 прегледи са направени на деца между 1 и 2 години и близо 640 000 - на деца на възраст между 7 и 18 години. На децата от 0 до 18 години са направени 1 115 000 имунизации. По програма „Майчино здравеопазване“ за 2012 г. личните лекари са извършили 9 812 профилактични прегледи на бременни жени, а лекарите специалисти – 387 518. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да постави на общодостъпно място информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 години.

При провеждането на профилактичния преглед в случай, че пациентът попада в
определена рискова група (риск да се развият сърдечно-съдови заболявания,
злокачествени заболявания или захарен диабет), при необходимост и по преценка
на личния лекар, се издава направление за консултация със специалист по профила
на риска. Целта е по този начин да бъдат открити и лекувани навреме социално
значими и приоритетни за страната заболявания. Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай, че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на
родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност
по детски болести. Децата до 1 година подлежат на профилактични прегледи
ежемесечно, от 1 до 2 години – 4 пъти в годината, от 2 до 7 години – два пъти
годишно, а от 7 до 18 години – един път годишно. От 2013 година в пакета за профилактика при децата е включено и едно ново изследване  - ехография на отделителна система при деца до 1 година.

Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и
гинекология или от личния лекар по желание на жената, като при бременни с
повишен риск се осъществява от специалист по акушерство и гинекология.

Коментари