Публикация

Създадоха Национална програма срещу самоубийствата

По света 1 000 000 милион души годишно посягат на живота си


Здравното министерство разработи Национална Програма “Превенция и профилактика на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година”. Проектът е публикуван на интернет страницата на министерството за обществено обсъждане. Разработката е съвместна с Националния център по обществено здраве и анализи и включва Национален план за действие. В световен мащаб самоубийствата представляват един от проблемите с нарастваща значимост. Данните сочат, че ежегодно около 1 милион души в цял свят посягат на живота си. В последните десетилетия се отбелязва ръст на самоубийствата и опитите за самоубийства, а така също и падане на възрастовата граница.

Основната цел на Националната програма е намаляването на честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство у нас с 10%. В рамките на програмата трябва да бъде събрана достоверна статистическа информация за опитите за самоубийства и да бъде обучен персонал за работа с хора с автодеструктивно поведение. Чрез обучения ще бъдат обхванати професионалистите от спомагателните професии и преди всичко – заетите в областта на здравеопазването. От друга страна, програмата е насочена към хората с повишен риск - суицидно поведение, психични и тежки соматични заболявания, токсикомании, ученици, военнослужещи, служители на МВР, медицински професионалисти, безработни, възрастни и самотни хора, затворници.

Целта е да се информира населението за начините за укрепване на психичното здраве и за справяне с преумората, пренапрежението и житейските кризи. Предвидено е финансирането на дейностите по програмата да се осъществява от Републиканския бюджет и Норвежкия финансов механизъм.

 

Коментари