Публикация

Готови са стандартите, алгоритмите и протоколите по спешна медицина

Програмата за обучение на спешни лекари ПУЛСС ще обхване и медици от болницитеСтандартите, алгоритмите и протоколите за спешна медицина вече са готови, обяви д-р Ивиан Бенишев, началник на отдел „Спешна медицинска помощ” в МЗ, на пресконференция за отчитане на дейността по програма ПУЛСС. Тя финансира  обучението на лекарите от спешна помощ с европейски средства. Д-р Бенишев поясни, че в изготвянето на нормативните документи са взели участие почти всички национални консултанти, експерти по администриране и лекари от различни специалности. 

Предвижда се обхватът на ПУЛСС да бъде разширен, стана ясно още на пресконференцията. Досега по него се обучаваха само медиците от спешните центрове в страната. Това е първият проект за повишаване на квалификацията им за последните 10 г. въобще. През последните седем месеца над 3500 служители на ЦСМП в страната са преминали през обучението - това са 662 лекари, 1460 медицински специалисти и 1380 шофьори, обявиха експерти от МЗ като междинен отчет на програма ПУЛСС.  Благодарение на спестени средства обаче сега ще бъдат обхванати и докторите от спешните отделения на болниците в страната. Така през обучението ще преминат още 462 души, лекари и медицински сестри от 33 лечебни заведения.
Проектът реално стартира през октомври м. г., като до края  на 2013 г. трябва да бъдат обучени още 3000 души от системата на спешна помощ. При осъществяване на инициативата са заимствани най-добрите практики от Германия, Франция, Италия и Словения, обясни Милена Григорова от МЗ, която е и ръководител на ПУЛСС.  Програмата включва практически и теоретични курсове, които продължават 5 дни за лекари и специалисти по здравни грижи и 3 дни за шофьори на линейки. Обучителните модули се провеждат от 42-ма преподаватели, висококвалифицирани специалисти. От тях 25 са хабилитирани лица. Лекарите се упражняват върху електронни манекени, позволяващи работа в условия, максимално близки до реалните.
Съществуват обаче някои съществени проблеми, с които се сблъскват колегите, след като преминат курса, коментира доц. Стоян Миланов, изпълнителен директор на „Пирогов”. По думите му някои от придобитите умения няма как да бъдат прилагани на практика поради липса на съответния инструментариум в част от спешните центрове. Специалистът бе категоричен, че ръководителите на спешните центрове трябва да уеднаквят оборудването в линейките, като се съобразят със стандарта.


 

Коментари