Публикация

50 години Национална кардиологична болница

В началото на ноември Националната кардиологична болница (НКБ) става на 50 години. В нея за първи път в България са приложени основни диагностични и лечебни методи: операции на отворено сърце, катетеризации и ангиографии, имплантация на изкуствени сърдечни клапи и на пейсмейкъри, електрофизиологични изследвания, радиофреквентни аблации. Всичко това е прилагано много скоро след световните премиери. В Европа оперират отворено сърце през 1957 г., а у нас това става само след 5 години.


- Проф. Пилософ, какво даде на България за половин век Националната кардиологична болница?

- Ако трябва кратко да обобщя приноса, това е, че положи основите на съвременната българска кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия, детска кардиология и детска кардиохирургия. Първото поколение специалисти в тези области е работило в Националната кардиологична болница. И до днес нашата болница е може би най-отворената към всеки гражданин, без оглед на социалния му статус.

- Всички известни специалисти, които идват при вас от чужбина, винаги заявяват, че българските им колеги са на много високо ниво. Но има ли нещо, което все още не ни достига?

- Ние работим със самочувствието, че сме синхронни със съвременната медицинска наука и практика. Но в медицината никога нямаш право да се отпуснеш и да сметнеш, че си постигнал всичко. Преди време се впечатлих от един много известен и утвърден френски кардиохирург, който ми разказа, че един вид операции не му се получават много добре. Той отишъл при свой колега в Америка – водещ специалист точно по тези операции, и видял къде бърка. След това сам започнал да прави прекрасно въпросната операция. Това илюстрира, че и най-големите имат нужда да се учат. А в България все още имаме да наваксваме доста и по отношение на технологичното осигуряване на дейността. Но това е въпрос на развитие на обществото и на икономиката. Няма как да се правят отделни оазиси на благополучие, всичко в една държава върви паралелно.

- Идват ли още деца от Република Македония да се оперират тук?

- Да, идват и този процес продължава вече повече от 20 години. Между детските кардиолози в Скопие и екипа от детски кардиолози и кардиохирурзи при нас се установи много добър колегиален контакт и доверие.

- Ако трябва да изведете един основен актуален проблем на здравеопазването, кой ще е той?

- Прекалената комерсиализация! Но тя дойде заради начина, по който се финансира здравеопазването, от механизмите, формиращи доходите в нашата сфера.

- Как ще продължи развитието на болницата?

- Основните усилия са насочени към поддържането на високоспециализирания медицински екип – постоянна квалификация и обучение на нови специалисти. Но имаме амбицията по европейски проект, който спечелихме, да обновим сградата, за да отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Предстои да изградим и нов приемен сектор със спешна зала и вход откъм бул. „Тодор Александров”.


Коментари