Публикация

Съвременното лечение на остеоартроза изисква мултидисциплинарен екип

Много е важно още от първо посещение на болния при личния лекар двете страни да действат заедно като екип. В този екип също е вероятно да се включват други професионалисти в здравеопазването. Различните специалисти, които участват, може да имат различни гледни точки, а това понякога създава объркване. Пациентът има много важна роля в откритата и честна комуникацията с този екип.Остаряването на организма е най-честа причина за увреждане, деформации и дегенерация на опорно-двигателния апарат. Фактите показват, че 40% от хората над 70 години страдат от артроза на коляното, от които 80% имат някакво ограничение на движението, а 25% не са в състояние да изпълняват основните дейности на ежедневния живот.

Диагнозата е само първата стъпка в борбата с остеоартрозата. Чрез мултиплено лечение се забавя прогресията на заболяването и инвалидизацията на пациента.

Много е важно още от първо посещение на болния при личния лекар двете страни да действат заедно като екип. В този екип също е вероятно да се включват други професионалисти в здравеопазването. Различните специалисти, които участват, може да имат различни гледни точки, а това понякога създава объркване. Пациентът има много важна роля в откритата и честна комуникацията с този екип.

Екипът за лечение на остеоартроза може да включва комбинация от следните здравни професионалисти:

 • Общопрактикуващ лекар. Обичайно пациентът се среща най-напред с него. Той най-добре познава базисното състояние на пациента, важните фактори от околна, професионална и семейна среда, които могат да са от значение за дегенерация на опорно-двигателния апарат. Отговорен за профилактиката, личният лекар активно следи за общите и локалните прояви на артрозната болест. По принцип личният лекар отправя препоръка към другите здравни професионалисти. Той трябва да приветства възможността за съвместна работа в името на болния.
 • Ревматолози. Лекари, които са специализирани в консервативното лечение на артроза и артрит чрез използване на лекарства - таблетки, локални средства и хондропротектори. Важно е диагностицирането на вторичната артроза в резултат на други основни заболявания.
 • Специалисти по образна диагностика - освен за диагноза чрез рентгенография, скенер и ядрен магнитен резонанс, в началото на артрозната болест посредством ултразвук се верифицират ставни структури, както и количествено костната плътност. На следващ етап тестът за остеопороза се извършва с енергийната рентгенова абсорбциометрия (DEXA), а показателите се следят в годините.
 • Специалисти по рехабилитация - те помагат на пациентите за укрепване на физическия им потенциал. Възстановяване на функционалната активност и качество на живот се осъществява чрез комбинация от медикаменти, двигателно обучение и при нужда се използват спомагателни ортези.
 • Физиотерапевтите и кинезитерапевтите са здравни специалисти, които работят с пациентите, за да се подобри ставната функция и физическата подготовка. Физиотерапевтът помага да се укрепят мускулите около ставите си. Преди да се започне редовна тренировъчна програма, лекарят трябва да определи кои упражнения са най-добрите, колко често трябва да се извършват и как да се приемат медикаменти, за да направят упражненията по-ефективни. Физиотерапевтът  изработва индивидуална програма. Професионалният терапевт може да помогне да се извършат  промени в дома, които ще направят по-безопасни движенията на тялото и заобикалящата среда и тя да е удобна за пациента.
 • Ерготерапевти. Здравните специалисти, които обучават болния за начините за защита на ставите, намаляване на болката, както и възможността да съхрани енергията си в домашна и/или работна среда. Ерготерапевтите могат да направят следното:

-  помагат да се подобри обхватът на движение в засегнатите стави, укрепване на поддържащите връзки и мускули;

-  дават съвети как да се използват полезни средства като бастуни, патерици, проходилки, колани, обувки, стелки;

-  определят необходимостта от шини, които се използват временно за имобилизация на увредената става;

-  обучават на правилния начин да се използва топлина и студ за облекчаване на болка и скованост;

-  показват основите за движение на ставите с минимален дискомфорт и напрежение.

 • Медицински психолози и психиатри - те помагат на пациентите да се справят с емоционалните, социалните и/или психологическите трудности в дома и на работното място в резултат от техните медицински проблеми. Важна е оценката на нарушения в съня, депресия и др.
 • Социални работници. Специалисти, които подпомагат пациентите при решаване на социалните предизвикателства в резултат от инвалидност, безработица, финансови трудности, здравни грижи по домовете, както и други нужди, произтичащи от техните заболявания.
 • Диетолози. Те дефинират начини за използване на подходяща диета за подобряване на здравето и поддържане на нормално тегло на болните с артроза. Най-добрият начин е да се яде по-малко и да се упражнява повече. Няма научни доказателства, че яденето или въздържане от определени храни ще предотврати или контролира остеоартрозата. По принцип трябва да се спазва здравословна диета, която включва много храни, които са с ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на фибри, като плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни. Ако е налице наднормено тегло, трябва да се работи в тясно сътрудничество с личния лекар, за да се разработи програма за безопасно отслабване.
 • Медицинска сестра и педагози, специализирани в подпомагането на пациентите при изпълнение на плановете за лечението, за да се подобри общото им състояние. Те показват новите начини за извършване на ежедневни дейности като обличане, ходене, изкачване на стълби, както и за къпане, когато артрозата затруднява нормалните движения. Така се обучават болните как да правят тези неща по начини, които щадят ставите от натоварване.
 • Ортопеди. Те се занимават с хирургичното лечение на костни и ставни заболявания. Необходима е първоначална консултация и цялостна оценка на опорно-двигателния апарат. По-специфична област на експертиза имат определени диагнози и/или лечение на болки в гърба и гръбначния  стълб. Тогава може да е уместно консултиране с невролог или неврохирург.

Артроскопията най-често се извършва амбулаторно. Прилагането е с диагностична и лечебна цел. Формиране на центрове, клиники с повече опит в извършването на тази манипулация и използване на най-съвременна апаратура е важен момент за резултата от този щадящ метод на лечение и бързото връщане на пациента към нормален начин на живот.

При повечето хора, които имат артроза, не се налага операция.
Хирургична намеса, включително ендопротезиране, обикновено се прави при тежки увреждания в резултат на артроза, за които друго лечение няма успех. Желателно е колегиум от няколко ортопеди да вземе решение при нужда от оперативна намеса. Има състояния, които налагат по-ранно ендопротезиране, за да не се увредят други съседни стави и да не се задълбочи инвалидизацията на пациента.

Ортопедичният техник – той определя и реализира необходимото за пациента техническо помощно средство (протеза, ортеза, корсет и др.) с консултативната помощ на лекар ортопед. Изработването на техническото помощно средство минава през следните основни етапи: предварителен - уточняват се видът на протезно-ортопедичното средство и материалът за изработването му; основен - взема се мярка на зоната от крайника; заключителен - оформя се козметично техническото помощно средство.

Лицензирани терапевти по акупунктура. Здравните специалисти, които повлияват болката и се подобрява функционирането на ставите чрез вмъкване на фини игли в кожата в различни точки по тялото.

Терапевти остеопати. Остеопатията е все още малко известна у нас. Като вариант на алтернативната медицина, при нея се разглежда пациентът в неговата цялост - физическо тяло и дух. Остеопатите преглеждат болния с ръце и чувстват къде има блокажи. Тези блокажи се премахват отново с ръце и с методи на други клонове от медицината. Една процедура по остеопатия трае около 35 минути и през това време се сменят периоди на интервенция и почивка. Основното разбиране е възможността на организма да си помогне и да се излекува сам и болестта да не се появява повече.

В много случаи лечението, което се прилага в ранните етапи, може да се промени с напредването на артрозата.
За здравните специалисти от екипа е много важна информация от самонаблюдението на пациента, за да се контролира заболяването. Тази информация може да се използва, за да се направи промяна в програмата за лечение. Проследяването на цялата тази информация може да бъде трудно, така че е важно пациентите да водят дневник. На базата на това могат да се направят корекции в плана за лечението, ако е необходимо.

Препоръчително за болните е участие в образователни семинари, в пациентски групи за самоподпомагане, организирани от неправителствените организации.

Мултидисциплинарният екип предлага по-добър шанс за решаване на всички увреждания на пациента. Клиничните усилия се стремят да оптимизират диагностиката, медицинските и хирургическите грижи за болните с артроза.

Активната работа в екип дава възможност да се вземат най-правилните решения за лечение на пациентите с артроза, за да сведат до минимум болката и да подобрят значително качеството на живот на страдащите от артрозна болест.

Коментари