Публикация

Лечението с пробиотици е съвременно направление в клиничната медицина

Клиничното приложение на пробиотиците може да бъде ефективно и безопасно при широк спектър от клинични състояния. Понастоящем съществуват доказателства за терапевтичния им ефект в профилактиката и лечението на инфекциозната диария при деца и възрастни, антибиотик-асоциираната диария и при рецидивиращи инфекции с Clostridium difficile.


Човешката чревна микрофлора представлява комплексна екосистема със стотици бактериални видове. Симбиотичната връзка между микрофлората и червото е от съществено значение за интегритета и функциите на целия организъм. Чревната микрофлора участва в защитата на организма срещу патогенни микроорганизми, в регулацията на метаболитните и трофични функции на епителните клетки и в синтезата на витамини и нутриенти.

Нарушенията в чревната флора (след антибиотици, химио- и лъчетерапия, стрес, продължителни диети и пр.) са сред основните причини за възникване не само на гастроинтестинални, но и на други заболявания - сърдечно-съдови, автоимунни, алергични, дори злокачествени. Затова поддържането на нормалната чревна микроекология е от изключително значение за човешкото здраве.

Концепцията за модифициране състава на чревната флора чрез приемане на жизнеспособни бактерии (пробиотици) е предложена за пръв път преди повече от 100 години от руския Нобелов лауреат Иля Мечников.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които след прием в достатъчно количество повлияват благоприятно човешкото здраве. Най-важните критерии, на които трябва да отговарят пробиотичните продукти, са: да съдържат бактерии от човешки произход в достатъчно количество, които да са резистентни на секретите в горните отдели на ГИТ и да останат жизнеспособни по време на пасажа през него, за да могат да полепват към чревните епителни клетки и да колонизират чревния лумен; да са непатогенни и безопасни за организма. Най-добре е проучен пробиотичният потенциал на млечнокиселите бактерии, особено Lactobacillus и Bifidobacterium, на Saccharomyces bulardii, Streptococcus и пр. Търговските пробиотични продукти обикновено съдържат повече от един щам.

Пребиотиците съдържат неразградими хранителни съставки(полизахаридни полимери, олигозахариди и фруктани), които селективно стимулират растежа и активността на чревната флора и моделират състава й в положителна посока.

Синбиотиците представляват комбинирани натурални продукти с пробиотични и пребиотични качества. Двете съставки действат синергично (симбиоза). Присъствието на пребиотик потенцира физиологичната и лечебната активност на пробиотичната съставка и обратно.

Интересът към ролята на пробиотиците в поддържането на човешкото здраве чрез профилактика и лечение на различни заболявания все повече нараства. Днес лечението с пробиотици се утвърждава като съвременно направление в клиничната медицина. Чрез тях се постига резистентност към инфекции, намаляване тежестта и продължителността на диария, причинена от вирусни и бактериални инфекции, употреба на антибиотици, лъче- и химиотерапия, пътуване; подобряване на имунния статус и съпротивителните сили на организма, особено в периода на сезонните инфекции.

Клиничното приложение на пробиотиците може да бъде ефективно и безопасно при широк спектър от клинични състояния. Понастоящем съществуват доказателства за терапевтичния им ефект в профилактиката и лечението на инфекциозната диария при деца и възрастни, антибиотик-асоциираната диария и при рецидивиращи инфекции с Clostridium difficile.

Приложението на пробиотиците е полезно и при други състояния, като радиационно-индуцирана диария, възпалителните чревни заболявания (болест на Крон и улцерозен колит), синдрома на раздразненото черво, дивертикулоза на дебелото черво, при уро-генитални инфекции, за профилактика на постоперативните инфекции след коремни операции. При пациентите с хронични (особено алкохолни) чернодробни заболявания пробиотиците може да съдействат за модифициране на интестиналната бариерна функция и предотвратяване на бактериалната транслокация от чревния лумен, която е в основата на бактериалните усложнения при тези пациенти. С директния си ефект върху нискостепенното възпаление, инсулиновата резистентност и липидното отлагане в черния дроб пробиотиците са обещаваща терапевтична стратегия и при пациенти с болестно затлъстяване и неалкохолен стеатохепатит.

Коментари