Публикация

Изискването за 6 минути на рецепта в аптеките ограничава конкуренцията, КЗК предлага отмяна

Типовият договор, който включва това условие, бе одобрен в началото на 2013 г. от представители на НЗОК и Българския фармацевтичен съюз.


Решението на НЗОК и БФС да въведат срок за обработване на една рецепта и протокол нарушава конкуренцията между  аптеките. Това става ясно от становище на Комисията за защита на конкуренцията. От  КЗК предлагат на НЗОК да отмени въпросните разпоредби. От КЗК съобщават, че са направили анализ на Образеца на типов договор, който се сключва между здравната каса и аптеките, който бе одобрен в началото на 2013 г. от представители на НЗОК и Българския фармацевтичен съюз. С него се определя средна продължителност от 6 минути за обработване на рецепта в аптека и 9 мин. за протокол за отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. В типовия договор е включена и формула, чрез която за всяка аптека се изчислява максималният брой рецепти, които тя може да обработи в рамките на един отчетен период, в зависимост от броя на наетите магистър-фармацевти. В типовия договор е записано също така, че НЗОК няма да заплаща на аптеките реимбурсирани лекарства по рецепти, които надвишават максималния брой, изчислен по формулата.

След направения анализ от КЗК са на мнение, че минималното време за обработка на рецепти и протоколи за реимбурсирани лекарства и формулата, определяща максималния брой рецепти, за които касата заплаща на аптеките, има ефект на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от НЗОК. Според комисията по този начин се нарушава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с реимбурсирани лекарства и се засяга благосъстоянието на пациентите в няколко аспекта. На първо място по този начин се преразпределят пациентите между аптеките, независимо от качеството на обслужването и цената на предлаганите лекарствени продукти, в ущърб на по-ефективните търговци на дребно. Също така намаляват стимулите за по-ефективните аптеки да предлагат по-качествена услуга и по-конкурентни цени.

Определени аптеки се поставят в по-благоприятни условия спрямо други. Намаляват стимулите за аптеките да предлагат лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК. Понижава се качеството на обслужването в аптеките.  Ограничава се изборът на пациента относно аптеката, от която да закупи необходимото лекарство. Възниква опасност пациентите да не получат навреме предписаните им лекарства, реимбурсирани от НЗОК. Възниква и опасност пациентите да не могат да получат лекарства, реимбурсирани от НЗОК, поради това, че аптеките, особено в малките населени места, са изчерпали лимита си за обработка на рецепти за тези лекарства.

КЗК счита също така, че мотивите за въвеждане на разпоредбите в типовия договор, а именно повишаване на качеството на обслужването и противодействие на продажбите на лекарства в незаконни обекти извън аптеките, не могат да балансират посочените негативни ефекти.

Междувременно от НЗОК съобщиха, че от началото на 2013 година не се прилага текстът, заложен в типовите договори с аптеките, според който се определя средна продължителност от 6 минути за обработване на рецепта в аптека и 9 минути за обработка на протокол. "Към момента се води съдебно производство и до излизане на решение по него от Върховния административен съд този текст няма да бъде прилаган", гласи съобщението на касата.


" }-->

Коментари