Публикация

Ще избираме лекар в болницата само ако искаме

Забраняват вземането на пари от майки, придружаващи болно дете


Пациентът вече ще може да избира лекар или екип в болница само, след като вече е хоспитализиран по клинична пътека и му е бил определен служебно лекуващ специалист или екип. Това предвиждат промените в Наредбата за осъществяване правото на достъп  до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 2006 г., обявени за обществено обсъждане от здравното министерство вчера.

С цел гарантирането правото на пациента на избор в практиката в заявлението за „избор на лекар/екип“, се въвежда нова рубрика. Тя ще се попълва от лечебното заведение и в нея ще се вписва лекуващия лекар/екип, определен при хоспитализацията на пациента. Така се предотвратява възможността пациентите да бъдат принуждавани да извършват задължително избор на лекар/екип. 

Наредбата регламентира ясно допълнителните услуги, свързани с битовите и организационни условия в болниците, за които е допустимо доплащане. Досега в здравните заведения имаше различни ценоразписи за услуги, които не могат да се окачаствят като екстри, обясниха от ведомството на проф. Николай Петров. Допълнителните услуги са описани, но болниците ще имат право да им сложат различни цени, като ги остойностят на пазарен принцип. 

В списъка с допълнителните услуги, които могат да са платени, с новата наредба се въвежда понятието „консултация с лекар във връзка с предстоящо болнично лечение на пациента, за което той е насочен за хоспитализация“. Тя може да се прави само преди хоспитализирането на пациента по съответната клинична пътека, а не след като той вече е приет за лечение. Цената за консултацията  (консултативния преглед) се определя от лечебното заведение, като се допуска възможност за диференциация в цената според заеманата от лекаря длъжност, на лекаря, трудовия му стаж и научната степен.

С промените се забранява изрично да се искат пари за придружаване на болни деца.  Допуска се да се плаща за човек, който придружава болен над 18 г., но само ако за придружителя е осигурено легло.

С направените промени  се създават условия пациентите да имат по-голяма яснота за възможностите да ползват допълнителни поискани услуги, категорични са от ведомството.


Коментари