Публикация

Проверка на зрението у дома пази от слепота

Широко разпространено е мнението, че всеки може лесно да установи здравето на очите и състоянието на зрението си.


Презумпцията е, че след като се оправяш във всекидневието, нямаш болка и видими белези на увреждане, значи всичко с очите е наред. За съжаление това съвсем не е така. Понякога офталмолозите установяват едва 20 - 30 процента остатъчно зрение на едното или на двете очи, без самият пациент да подозира това. Причината е, че в много случаи зрението намалява бавно и постепенно и човек се адаптира до известна степен към ограничената възможност да вижда ясно. Стига се до куриози пациентите да се сърдят на лекаря, който им казва, че са почти слепи, а след операция, например за смяна на очната леща при катаракта, сами установяват колко зле са възприемали околната действителност преди интервенцията.

Основните причини за влошаване на зрението остават катарактата (известна като очно перде), глаукомата и макулната дегенерация. В тази група не влизат обикновените късогледство и далекогледство, защото при тях е достатъчна корекция с правилно определени и добре изработени очила или лещи.
Проблемът е, че ако успехът с възстановяване на зрението при катаракта е над 90 на сто, нещата не са така оптимистични при напреднала глаукома и/или макулна дегенерация. Затова от решаващо значение е всяко отклонение от нормалното състояние на очите да бъде диагностицирано максимално рано и да бъде лекувано от опитни професионалисти.

Съветът на проф. Православа Гугучкова, специалист с огромен опит от Българо-американския очен център „Пролайт”, е всеки да проверява профилактично очите си поне веднъж годишно, а ако има установен проблем, да следва указанията на офталмолога. При катаракта например проф. Гугучкова прави операции с единствения в България апарат с лазер, който е много щадящ за окото и дава отлични резултати.

Заради значителното разпространение на глаукомата и макулната дегенерация, които в началото могат да протичат скрито, водещи американски учени създадоха компютърна платформа, чрез която всеки може да провери зрението си от домашния или друг компютър, без да е необходимо съдействието на специалист. През 2012 г. със съдействието на доц. Цончо Янчулев – офталмолог и преподавател в университетската болница в Сан Франциско - Калифорния, американската фондация, която е създала програмата за online диагностика, я дари безвъзмездно на българските пациенти. Всичко е преведено на български, така че никой да не е затруднен в проверката на очното си здраве. Достатъчно е да влезете на интернет адреса www.spasiochi.com , за да си направите много достоверен тест за макулна дегенерация и за глаукома. Тези тестове не заместват лекарския преглед, но пресяват хората, които трябва непременно да отидат на офталмолог, за да открият своето заболяване една, две, понякога три години по-рано. А това дава шанс за запазване на зрението дори при сериозна диагноза.

Точно затова програмата в България се казва „Спаси очи”. Доц. Янчулев, който заедно със свои американски колеги вече няколко пъти прави серия от благотворителни операции в Българо-американския очен център в София, съветва най-вече навършилите 50 години да тестват зрението си, защото глаукомата и макулната дегенерация се проявяват над тази възраст. На самата интернет страница има и богата информация за двете заболявания. Всеки първо трябва да се регистрира като потребител на страницата, защото цялата система е много сигурна и пази персоналните данни. След тестването данните се обработват, проверяват се от специалист и програмата връща отговор дали има съмнение за глаукома или макулна дегенерация.

Всичко отнема няколко минути, а резултатите са много точни, защото методът е същият, който се прилага за диагностика и в очните кабинети, но е адаптиран за самостоятелно приложение от домашния компютър. Остава открит въпросът къде и как могат да проверят зрението си възрастни хора, които нямат компютри и близки хора с модерна техника. Евентуално решение би било обучаването на работещите в местни библиотеки и читалища, които разполагат с достъп до интернет, да помагат на посетителите да проверят зрението си.

Коментари