Публикация

Всеки десети над 75 г. има предсърдно мъждене

В 30% от случаите предсърдното мъждене протича безсимптомно, но то носи същия риск като симптомното.


Световният ден на хипертонията е определен и иницииран от Световната лига по хипертония основно да повиши известността на заболяването и познанията на обществото за превенцията, откриването и лечението на високото кръвно налягане. Той се чества всяка година на 17 май е под различно мото, което дава възможност да се повиши информираността на гражданите по различни въпроси, свързани с хипертонията. Тази година мотото е „НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - НОРМАЛЕН СЪРДЕЧЕН РИТЪМ” с акцент върху предсърдното мъждене, което е най-честото и най-рисково ритъмно нарушение, причинено в следствие на АХ. За света е около 1%, но с повишаване на възрастта (след 75 г.), честотата нараства на 10 %. Всяка година 9.4 млн. хора по света умират и 1.5 млрд. страдат от усложненията на високото кръвно налягане. Това е най-силният самостоятелен рисков фактор за смърт в световен мащаб, водещ до сърдечно-съдови усложнения, мозъчен инсулт, бъбречни увреждания и диабет. 

Артериалната хипертония е най-честата причина и най-значимия рисков фактор за възникване на предсърдно мъждене (неритмична сърдечна дейност).В 30% от случаите предсърдно мъждене протича безсимптомно, но то носи същия риск като симптомното. Предсърдното мъждене е главната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са мозъчно-съдови. При съчетаване на предсърдно мъждене с АХ рискът от мозъчен инсулт нараства от 3 до 5 пъти. Предсърдното мъждене често съпровожда редица сърдечни заболявания, но при значителна част от пациентите (около 30%) няма установими признаци на сърдечна болест.

Нормалният сърдечен ритъм (правилният) е нормалното физиологично състояние на сърцето. Предсърдното мъждене е хронично заболяване, което причинява невъзвратими промени в сърцето, води до сърдечна недостатъчност, влошава качеството на живота, влошава когнитивните функции на мозъка.

По данни на БЛХ, артериалната хипертония съпътства най-честите състояния при пациенти с предсърдно мъждене: 

  72% от мозъчните инсулти

  82% от хроничните бъбречни заболявания

  77% от захарния диабет

  71% от сърдечна недостатъчност 

  73% от коронарно болните

  62% с метаболитни заболявания

Причините за предсърдното мъждене биват различни:  артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, тютюнопушене,  злоупотреба с алкохол. Контролирането на кръвното налягане, което означава лечение и постигане на нормални стойтности, едновременно с контрол и на другите рискови фактори, е основният  начин да се профилактират сърдечният инфаркт и мозъчният инсулт.

Обществеността има решаваща роля  да се повиши вниманието към откриването и лечението на високото кръвно налягане, съпътстващите рискови фактори и фаталните им последици. Съчетаният контрол на артериалната хипертония, повишения серумен холестерол и захарния диабет са елементи на първичната здравна помощ във всяка страна. Ролята на фамилните лекари в провеждането на надежден скрининг и откриването на предсърдното мъждене е пътят към ограничаване на нарастващата епидемия от сърдечносъдови заболявания, което за България означава намаляване на инвалидизацията, на високата смъртност и на финансови средства за лечение.Коментари