Публикация

Доброто състояние на сърдечно-съдовата система е тясно свързано с риска от ракови заболявания

Спазването на 7 конкретни правила предпазва от сърдечно-съдови заболявания по-успешно от приемането на лекарства.


Американската здравна асоциация определи 7 фактора, на които трябва да се обръща особено внимание, за да може до 2020 година да се постигнат поставените цели за намаляване на смъртността  вследствие  на сърдечно-съдови заболявания. Ретроспективно проучване установи необходимостта от придържането на 7 правила: да не се пуши, да се поддържа нормален индекс на телесната маса, физическа активност, диета с 3 или повече порции плодове и зеленчуци дневно, нормални стойности на холестерола, кръвното налягане и кръвната захар. Наблюденията на учените по време на изследването, което продължило близо 6 години показали, че спазването на тези правила предпазват от сърдечно-съдови заболявания по-успешно от приемането на лекарства.

По същия начин учените изследвали връзката между тези 7 фактора и раковите заболявания. Наблюдението продължило 9 години. То установило, че хората, които следват 7-те препоръки за сърдечно- съдово здраве намаляват риска да заболеят от рак през следващите 20 години с 50%. Ако се спазват всички правила, с изключение на тютюнопушенето, 20-те години намаляват на 8. Толкова добри резултати рядко се постигат от превантивната медицина, подчертават учените.

Коментари