Публикация

Над 11 000 души са получили код за достъп до пациентското си досие

Заявленията за кода се подават лично в РЗОК.


Над 11 хил. здравноосигурени са получили уникален код за достъп (УКД) до персонализираната информационна система (ПИС) на Националната здравноосигурителна каса.

Това съобщи здравната каса, която от 15 април осигури възможност на всички здравноосигурени да получат електронен достъп до информацията, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от институцията.

Достъпът се осъществява чрез 10-символен буквено-цифров код, който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Освен с код, остава и възможността за достъп до ПИС с универсален електронен подпис.

Уникалният код за достъп е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично - в районните здравни каси срещу представяне на документ за самоличност. Получаването на кода се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Той е защитен от посегателство както в базата данни на здравната каса, така и в потребителското приложение.

Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки пациент (от 2000 г. до момента), както и за направените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки - от 2009 г. досега. Данните за услуги, ползвани при зъболекар, са въведени от юли 2012 г.

Системата позволява хората да получават уведомления за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца до 18 г. или подопечно лице (напр. уведомление за предстояща имунизация). Уведомленията се извършват по два начина: чрез e-mail или чрез sms, след предварително направен абонамент.

Към момента 500 потребители са направили абонамент за известяване по електронна поща, а 60 са пожелали да получават информацията чрез sms.


Коментари