Публикация

От печата: Задължително е в училищата да има поне медицински сестри

Ден след официалното сформиране на новия парламент в. „24 часа” настоява да се започне със законите, които са жизненоважни за нацията.


„И нека първият текст, който ще гласуват депутатите, да бъде не с поредните поправки в закона за хазарта, а в закона за здравето. И тази поправка трябва да уреди максимално ясно въпроса. Училищните лекари трябва да се приравнят на джипита и да получават заплащането си от здравната каса, като децата се задължат да посочват за личен лекар училищния им специалист, а общините да им осигурят кабинети в сградите на училищата и детските градини”, посочва всекидневникът.

Според „24 часа” темата може да бъде повдигната още утре, когато депутатите ще изслушат здравния министър и директора на Националната здравоосигурителна каса.

Боян Захариев от Институт „Отворено общество” отбелязва в същия вестник, че според него е задължително в училищата да има поне медицински сестри.

„Инцидентите в училищата, за съжаление част от тях фатални, отново поставиха на дневен ред много дискутирания въпрос за необходимостта от медицински лица в училище. Дали конкретен инцидент е могъл да бъде предотвратен с помощта на училищен лекар, медицинска сестра или фелдшер, е трудно да се отговори. Важна е перспективата в политиката на България по отношение на училищното здравеопазване и на световните тенденции в тази посока”, отбелязва Боян Захариев.

По думите му основно действащо лице в страните с развито училищно здравеопазване обичайно не са лекарите, а медицинските сестри и фелдшерите.

„В България съвсем неправилно сме свикнали да разглеждаме медицинската сестра като непълноценен лекар. Всъщност медицинската сестра има специфична роля в здравеопазването на всички етапи, от превенцията през интензивното лечение до долекуването и извънболничните грижи. Има неща, които са специфични за професията, и медицинската сестра върши по-добре от лекаря”, смята той.

Боян Захариев изтъква, че училищното здравеопазване е модерна концепция, която печели все повече привърженици в развитите страни. „В българските условия, които са далеч от идеалните по отношение на равнопоставения достъп на децата до здравеопазване, си струва да се замислим дали не може да се приложи подобен модел.

В училищата в България всеки ден има около 720 000 деца, т.е. около 1/10 от населението. Както посочват някои изследователи на безопасността в училищата никъде другаде няма толкова хора, събрани на едно място в толкова малко пространство, освен в гражданската авиация, обществения транспорт в пиковите часове и на някои масови спортни и културни мероприятия”, допълва Боян Захариев.


Коментари