Публикация

Отношението към пациента е важно колкото знанията на лекаря

В Първа градска болница в София подобряват обслужването с нова апаратура и качествени специалисти.


Д-р Цветомир Димитров е изпълнителен директор на Първа МБАЛ – София.

-  Д-р Димитров, какво от заложеното във вашата програма за развитие на Първа многопрофилна болница в София успяхте да реализирате?

-  Всичко е насочено в две основни направления – привличане и задържане в болницата на качествени специалисти и подобряване на материалната база и оборудването. В крайна сметка целта ни е една – да оказваме максимално качествена медицинска помощ на нашите пациенти. През изминалите няколко години успяхме с разбирането и финансирането от Столичната община да получим много нови апарати, съвременни медицински уреди, да ремонтираме значителна част от сградата.

-  Какви пациенти искате да привличате?

-  Нямаме за цел при нас да постъпват хора с конкретни диагнози, които биха донесли най-високи приходи на болницата. Приемаме пациентите с реалните им проблеми, без да правим предварителен подбор. Често това са възрастни хора с хронични заболявания, с множество компликации, трудни за лечение. Но политиката ни е за всеки човек да направим възможното за подобряване на здравословното му състояние. Разбира се, бихме желали клиничните пътеки, по които основно работим, да са остойностени по-реално, защото има диспропорции. Те позволяват на някои здравни заведения да извършват само високозаплатени от НЗОК услуги и да избягват пациенти с диагнози, за които средствата не са достатъчни. Въпреки това се справяме, дори и в кризата.

-  В кои области сте най-силни?

-  По принцип моето разбиране е, че не би трябвало всяко здравно заведение да се стреми да предлага всички възможни медицински услуги. Ние например стоим много добре в областта на образната диагностика. Общината закупи нов ядрено-магнитен резонанс, нов рентген, дигитална система за съхраняване и предаване на образите. Това ни позволява да правим качествени изследвания не само на лежащо болните пациенти, но и на пациентите от доболничната помощ. С новата техника откриваме и редки заболявания, за които се изисква много висока разделителна способност, както и висококвалифицирани специалисти. Имаме силни екипи в ендоскопската и еднодневната хирургия, които правят успешно коремни и урологични операции. Предстои ни закупуване на апарат за ултразвуково разбиване на камъни в урологичния тракт, за което общината ни отпуска 600 хил. лв.В офталмологията предлагаме лазерно и ултразвуково лечение. Неврологичната клиника се разви много добре през последните години, много пациенти с инсулти и със заболявания на периферната нервна система намериха помощ при нас. Във вътрешната клиника прилагат комплексен подход към пациентите и се стремят да подобрят състоянието им, не само по отношение на конкретното страдание, за което са постъпили.

-  Пациентите често оценяват лекарския труд по малко по-различни критерии, защото нямат специфични медицински познания...

-  Те не са длъжни да имат такива познания. Но всеки пациент може да оцени какво е отношението към него от страна на лекуващия екип, дали медиците влагат сърце и душа в работата си, дали се опитват да разберат и личността на болния човек. Затова всеки ден на рапорта говорим за отношението на екипа към пациентите. И мисля, че нашите болни могат да потвърдят, че срещат внимателно и човешко отношение. Това много допринася за лечебния процес, защото създава доверие и позитивна нагласа и в двете страни.

-  Стабилна ли е финансово болницата?

-  Преди 3 години защитихме антикризисна програма пред Здравната комисия на Столичния общински съвет и това даде своите резултати. Още първата финансова година след това завършихме на печалба. Благодарение на това успяваме да увеличим доходите на лекарите, връщаме старите си задължения, инвестираме в развитието на болницата.


Коментари