Публикация

Обсъждат трудовите проблеми на пациентите с множествена склероза

Над 5 000 българи страдат от множествена склероза, едва 1 200 от тях получават необходимото лечение.


Световният ден на множествената склероза ще бъде отбелязан с кръгла маса на тема “Множествена склероза - лечение и трудова заетост във време на икономическа криза”. Събитието ще се състои от 11:00 часа на 29 май в столичния хотел „Шипка”. Организатор е Фондация Множествена склероза (МС) Общество България. В дискусията ще участват представители на НЗОК, МС комисиите за диагностика и лечение на множествена склероза от София и страната, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, представителни организации  на работодатели, работодатели и пациенти с множествена склероза.

Сред предвидените за обсъждане теми са: регламенти и новости в лечението на множествена склероза; промяна на нагласите на работодателите по отношение наемането на работа на хората с МС; стимули за работодателите за приспособяване на работната среда спрямо нуждите на хората с МС; превантивни мерки срещу изключване от пазара на труда на хората с МС, реинтеграция и премахване на преградите. За повишаване разбирането за болестта от фондацията са изработили специална интернет-платформа, посветена на събитията, организирани по случай Световния ден. Сайтът показва различните лица на множествената склероза чрез галерия от снимки, споделени лични житейски истории и гледни точки през призмата на МС.

Множествена склероза е хронично, често инвалидизиращо заболяване, което засяга около 2 млн. души по целия свят. Диагностицираните пациенти са предимно между 20 – 40- годишни. Болестта може устойчиво и неблагоприятно да засегне качеството на живота на даден индивид и е свързана с високи разходи за пациентите, техните семейства и обществото като цяло.Според статистика от 1984 година броят на заболелите от МС в България е 3 600, като близо 80 души се разболяват годишно. По неофициални данни обаче реалният брой на болните в момента е над 5000, като около 1200 от тях получават необходимото им лечение.

Коментари