Публикация

Служебният министър проф. Петров отчете работа по над 40 точки в краткия си мандат

Проектонаредба описва точно за какво болниците могат да искат пари от пациентите. Останалото е корупция, отсече той.


Над 40 точки отчете като извършена работа през краткия си мандат служебният министър на здравеопазването проф. Николай Петров пред журналисти. Министърът заяви, че при встъпването си в длъжност преди около два месеца е посочил три приоритета, с които да се справи по време на своя мандат. Това са изготвянето на националната здравна стратегия, прозрачното управление и превенцията на самоубийствата. Според проф. Петров той се е справил много бързо с тях.

Обществения съвет към МЗ е провел няколко заседания, на които са обсъдени проблеми за лекарствената политика и правата на пациентите. Министерски съвет е приел стратегия за развитие на здравеопазването. Предвижда се за периода 2014-2020 г. България да усвои по нея между 300 и 500 млн. лв. Парите ще бъдат инвестирани в подобряване на спешната помощ, електронното здравеопазване и въвеждането на диагностично свързаните групи.

Изготвена е проектонаредба, която коригира наредбата за трансплантациите. По думите на проф. Петров това дало резултат веднага и само за малко повече от месец са регистрирани пет донорски ситуации – три от трупен донор и два от живи донори. Направени са три чернодробни, 6 бъбречни и две сърдечни трансплантации.

Готова е още проектонаредба за достъп до медицински услуги. „Знаете, имаше напрежение, имаше недоволство от пациенти за нерегламентирани плащания. В тази наредба са фиксирани абсолютно всички възможни към настоящия момент действия, за които би могло да се заплаща. Всичко, което е извън тази наредба ще се нарича корупция”, каза той. Изготвена е проектонаредба за профилактичните прегледи на пациентите с психични заболявания.

Друга проектонаредба регламентира работата на Изпълнителна агенция „Медицински одит” и взаимоотношенията й с лечебните заведения и жалбоподавателите. Проф. Петров отчете като решен проблемът с взаимодействието между спешните телефони 112 и 150. „От 8 часа на 20 май 2013 г. комуникацията между 112 и 150 продължава не повече от 30 секунди, максимум до една минута”, каза той. Решен е частично и проблемът с болницата в Девин, отбеляза проф. Петров. В момента там работи модулна болница, която за момента удовлетворявала жителите там. Съветът към следващия здравен министър е да продължи работата там, докато възстанови изцяло болницата. Заработи експертен съвет по анестезиология и интензивно лечение, който ще осъществява контрола върху изразходването на средствата за интензивно лечение.

Създаде се работна група  за усъвършенстване на регистъра по инвазивна кардиология. Започна работа Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в България. Приета е и нова наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата. Подготвен е и проект за наредба за условията и реда на предписване и отпускане на медикаментите, това касае наркотичните вещества, каза още проф. Петров.

Работи се върху проект на закон за контрол на тези вещества. Готви се и проектонаредба за имунизациите в България, която обхваща планирането снабдяването с ваксини и задължителния имунизационен календар. Подготвят се проектонаредби за ароматите и пластмасите в храните. В областта на профилактиката пък МЗ подготвя национална програма за превенция на хроничните незаразни заболявания. Работи се и по национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата, която включва поставянето на безплатни силанти.

Извършени са проверки на лечебни заведения, каза още проф. Петров. Те са били фокусирани върху това как са усвоявани целевите средства за капиталови разходи. „Регламентът е, че това, което не е усвоено, се връща във финансовото министерство. На база интензивен диалог между Сметната палата и финансовото министерство ние реализирахме решения, при което тези средства ще останат при нас. Става въпрос за 15 млн. лв. и лечебните заведения ще могат да ги усвоят до края на годината”, обясни той.


" }-->

Коментари