Публикация

До края на 2014 г. спира продажбата на „Ривотрил” у нас

„Рош-България” съобщи, че ще осигури редовни доставки на лекарството до тогава.


Фармацевтичната компания „Рош-България” е уведомила, че до края на 2014 г. ще спре да внася лекарството „Ривотрил” (Rivotril tablet 0,5 mg. x 50 и Rivotril tablet 2 mg. x 30), което помага да се овладяват гърчовете при епилепсия. До тогава ще осигури редовни доставки на медикамента, съобщи Министерството на здравеопазването.

Съгласно разпоредбите на чл. 264 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина фирмата-производител е длъжна да уведоми не по-късно от 18 месеца преди датата на преустановяване на продажбите, както и да осигури достатъчни количества от медикаментите за задоволяване на здравните потребности на населението до тогава.

Здравното министерство изтъква, че са проведени разговори с фирмата, притежател на разрешението за употреба, и са в ход всички необходими мерки за осигуряване непрекъснатост на лечението на пациентите, нуждаещи се от лекарствения продукт „Ривотрил”.

До окончателното изтегляне на продукта от българския фармацевтичен пазар доставките от него за България ще бъдат регулярни, е потвърдено от страна на производителя.


Коментари