Публикация

Бъдещи медици искат повече възможности за кариерно развитие

Отпуснатите до този момент средства покрива само година и половина от специализацията на един студент.


В началото на 2013 г. млади лекари и студенти по медицина последна година се обединиха в Асоциация за развитие на медицинската общност. Задачата на организацията е да съдейства за по-добри възможности за специализация, да осигури подходяща среда за реализация на младите лекари у нас и да защитава техните права. След няколкото нулеви години, специализациите най-после тръгнаха, но неволите на бъдещите медици все още продължават, споделя председателят Радислав Наков, стажант лекар в МУ - София.


В момента пред желаещите да специализират се откриват няколко варианта. Най-предпочитано е обучението по държавна поръчка, което обаче се оказва и най-трудно достъпно поради ограничения брой места. Втората възможност е платената специализация, за която студентът трябва да заплаща по 180 лв. всеки месец. Според Наредба №34 всеки обучаващ се трябва да получава между две и четири минимални работни заплати, припомня Р. Наков. По думите му обаче сумата е крайно недостатъчна и създава сериозни затруднения, особено на специализантите на платено обучение.

В края на миналата година от екипа на МЗ обявиха, че за специализации ще бъдат отпуснати 16 млн. лв. Средствата са получени по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като от възможността ще могат да се възползват 1000 млади лекари.Според Р. Наков интересът към програмата все повече нараства, но се открояват някои проблеми. Така например става ясно, че отпуснатите до този момент средства покрива само година и половина от специализацията на един студент. Вторият проблем е, че след като завършат, пред специализантите няма ясни перспективи за бъдещето. Нямат гаранции, че ще им бъде предложен договор за работа.

Не е тайна, че финансовият елемент е основна причина все повече млади лекари да търсят реализация в чужбина. Като сериозен аргумент Р. Наков посочва и липсата на възможности за израстване в йерархията. По думите му лекарите у нас трудно получават шанс преди да навършат 50 г. Най-добрият начин колегите да бъдат задържани в страната е чрез осигуряване на адекватни финансови стимули и подходящи условия за кариерно развитие, категоричен е бъдещият медик.

 


Коментари