Публикация

Световен ден без тютюнопушене

Пушенето всяка година причинява смъртта на над 6 млн. души.


На 31 май се отбелязва Световният ден без тютюнопушене. Идеята на инициативата е да се акцентира върху опасностите за здравето, свързани с тютюнопушенето, както и да се насърчат правителствата да предприемат мерки за ограничаване му.

Всяка година Световната здравна организация (СЗО) акцентира върху актуална тема. През 2013 г. тя е „Забрана за рекламиране на тютюневи изделия, промоция и спонсорство”.

Според статистики на СЗО, тютюнопушенето всяка година причинява смъртта на около 6 милиона души, както и на около 600 хиляди, които не са пушачи, но са потърпевши от вредното вторично въздействие на цигарения дим.

Според статистика за Европейския съюз, годишно в резултат на тютюнопушенето умират над 500 000 души. Смята се, че 25 на сто от всички смъртни случаи, причинени от рак и 15 на сто от всички смъртни случаи в ЕС,  имат връзка с този вреден навик.

Тютюнопушенето е най-разпространеният рисков фактор за повече от 25 заболявания, които биха могли да бъдат предотвратени.

В съответствие с всеобхватната политика за контрол на тютюнопушенето на СЗО и Европейския съюз, от 1 юни 2012 г. в България е забранено тютюнопушенето в закритите обществени места. Нарушителите на този закон се наказват с глоба от 50 до 100 лева, а при повторно нарушение - от 100 до 300 лева. За юридически лица санкциите са от 500 до 1 500 лева.

През целия май Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции в страната с различни инициативи отбелязват Световния ден без тютюн. По места се организират кампании, дискусии, дебати, викторини, безплатни измервания на нивото на въглероден оксид в издишан въздух, чрез изпращане на послания по интернет на принципа „Предай нататък!”. В хода на кампанията се провеждат състезания, ролеви игри, конкурси, викторини, изложби за картини и колажи.

Днес от 10:00 часа в столичната библиотека на пл. „Славейков” ще се състои дискусия, на която ще се чуят мненията на различни ведомства, фирми, неправителствени организации, имащи отношение към рекламирането, промоцията и спонсорството на тютюневите изделия.

От 14:00 до 17:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов” ще се извършва измерване на различни показатели за състоянието на белия дроб. Всеки желаещ ще може да намери информация и да получи практически съвети за програми и начини за отказ от пушенето, които се практикуват от специалисти у нас.

По повод Световния ден без тютюн е организиран концерт „Експлозия за десет ръце и четири пиана”. Той е от 19:00 ч. в зала „България”, входът е свободен.


Коментари