Публикация

Кампания за определяне риска от остеопороза започва в Ловеч

Цената на измерването на костната плътност е 10 лв.


Прегледи за определяне на риска от остеопороза започват в Ловеч. Те са организирани от асоциация „Жени без остеопороза” и Районната здравна инспекция, като целта е превенция и ранна диагностика на заболяването.

Цената на измерването на костната плътност е 10 лева. Случаите с рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети в района.

Остеопорозата е болест, при която плътността и качеството на костта се влошават, което води до намаляване на здравината на скелета и повишаване на риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката.

Коментари