Публикация

През юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар

Следващата пререгистрация ще бъде възможна през декември.


През юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар, като се регистрира при нов, напомня Националната здравноосигурителна каса.

При избора на нов общопрактикуващ лекар не се изисква уведомяване на досегашния. Отписването на пациенти от листата на даден лекар се извършва по служебен път от Районната здравноосигурителна каса.

Пациентът, който иска да смени своя личен лекар, трябва да закупи регистрационна форма за постоянен избор. Попълненият формуляр, здравноосигурителната книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус се представят на предпочетения нов медик.

При промяна на настоящия си адрес здравноосигуреният има право на нов избор на лекар, без да спазва определените годишни срокове. Както е известно, смяна на личен лекар се извършва два пъти в годината – през юни и декември.

Ако здравноосигурените пребивават в друг здравен район за срок до един месец и трябва да получат медицинска помощ, могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като представят здравноосигурителната си книжка.

Ако им се налага да пребивават в друг здравен район за срок от един до пет месеца, за да не остават без медицинска помощ, пациентите трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар.

Коментари