Публикация

Първа МБАЛ в София налага модерни хирургични методи

Иновативните техники съкращават предоперативния период, интервенцията е много по-щадяща за пациентите, възстановяването е много бързо. За изключително кратък период хората могат да се върнат към личния, социалния и професионалния си живот.


Интервю с д-р Димитър Банчев -  началник на Хирургичното отделение в Първа МБАЛ, София.

- Д-р Банчев, известно е, че болниците в столицата са много. Как едно хирургично отделение в общинско лечебно заведение успява да оцелее в условията на такава жестока конкуренция?

- Наистина концентрацията на медицинските услуги в София е много голяма, което е предпоставка за работа в тежки конкурентни условия. Според мен обаче ние се представяме добре на пазара на хирургичната помощ. Стремим се да се придържаме към световните тенденции в областта на съвременните технологии, да налагаме иновативни методи. Не на последно място наблягаме върху подбора на квалифицирани кадри с добра подготовка и със стремеж към индивидуално развитие.

Всички тези елементи ни позволяват да поддържаме добро ниво не само сред общинските, но и сред университетските и частните лечебни заведения. 

- Какъв е обхватът на дейността във вашето отделение? 

- Извършваме конвенционална коремна хирургия, също така и хирургия на гастроинтестиналната и на жлъчно-чернодробната система, на ретроперитонеалното пространство, на щитовидната и на млечната жлеза, на дебелото черво и др. Провеждаме пълен обем от образна диагностика, предоперативна подготовка, операция и следоперативно наблюдение. Основно обаче наблягаме на иновативните технологии – прилагаме лапароскопски методи, включително и трансанална микровинвазивна хирургия. Спешността също е неизменна част от нашата дейност -  денонощно приемаме остри коремни заболявания, организираме бърза логистична диагностика и осъществяваме оперативно лечение.

- Какви модерни методи прилагате?

- Споменах за лапароскопските техники, които вече са добре застъпени в България. Много малко обаче са лечебните заведения, които извършват трансанална миниинвазивна хирургия. Става дума за патологични формации в областта на края на сигмата и ректума. Само до преди няколко години интервенцията задължително се осъществяваше чрез отваряне на корема. От три години разполагаме със специална апаратура, която позволява органът да бъде съхранен. Смея да твърдя, че сме натрупали значителен опит и резултатите ни са добри.

- С какво една такава процедура е подходяща за пациентите?

- Този вид иновативни техники съкращават предоперативния период, интервенцията е много по-щадяща за пациентите, възстановяването е много бързо. За изключително кратък период хората могат да се върнат към личния, социалния и професионалния си живот.

- В наши дни без модерна апаратура медицина не може да се прави. В технологично отношение на какво ниво е отделението?

- По-голямата част от апаратурата е закупена през последните 3-4 години и покрива всички наши изисквания. Единствено лапароскопският апарат започва вече морално да остарява, но в най-скоро време очакваме да получим нов.

- В близко бъдеще предвиждате ли въвеждане на нови методи?

- Основната ни цел е да доразвием лапароскопската хирургия, тъй като в това направление непрекъснато излизат нови допълнителни аксесоари и консумативи. За съжаление те са много скъпи, но пък увеличават възможностите на оперативната техника - да бъде по-щадяща за пациентите, да се прилага при напреднали патологични процеси. Имаме обещание от нашия принципал Столична община, че ще бъдем оборудвани с нова апаратура и с пълен комплект консумативи, отговарящи на съвременните изисквания.

Желанието ни е в близко бъдеще да разширим отделението. Нуждаем се от още една операционна зала, която да бъде обособена само за лапароскопска хирургия. По този начин ще можем да извършваме някои от нещата, които правим и сега, но вече по-интензивно и на по-високо ниво. Бихме желали също така да увеличим броя на леглата в отделението.

- В началото на разговора стана дума за специалистите. Недостигът на квалифицирани кадри е една от болните теми в здравеопазването. Успявате ли да преодолеете този проблем? А как стои въпросът с медицинските сестри, които пък трябва да притежават специфични умения, за да работят в хирургично отделение?

- Изключително трудно е за един ръководител да събере добър екип. Вече четвърта година работя по създаването на сегашния колектив и мога категорично да заявя, че колегите са на перфектно ниво – и като квалификация, и като професионални изисквания. За нас обаче е важно специалистите да продължат да развиват своите познания и умения. Така например в отделението работят двама млади специализанти, които само за три години се квалифицираха от средна към голяма хирургия. Подобни са изискванията и към специалистите по здравни грижи. Хубавото е, че целият щат е зает, а в същото време няма текучество на медицински сестри.

Заедно с ръководството на болницата се стараем да създадем такива условия за работа - финансови и като работна атмосфера, с които да стимулираме колегите да продължат професионалното си развитие в при нас. Все пак искам да подчертая, че залагаме на професионалното и моралното удовлетворение от работата, а финансовият въпрос винаги остава на заден план.

- Извън чисто медицинската дейност, какви условия предлага звеното за пациентите?

- В момента в отделението поддържаме 26 легла. Потокът от пациенти е много интензивен, но можем да се похвалим със средната използваемост на леглата около 80-90%. Пред 4 години направихме основен ремонт и създадохме много добри битови условия за пациентите. Стаите са с едно или две легла, снабдени са с аудиовизуална апаратура. По този начин на болния е предоставена възможност за постоянен контакт с дежурната сестра или лекар. За пациентите, които искат по-специални условия, сме обособили ВИП стая.

Убеден съм, че непрекъснатите усилията да развиваме модерни методи, качествените специалисти и битовите условия не остават незабелязани от болните. Сред нашите пациенти има хора не само от София, но и от други градове на страната, което е доказателство, че сме успели да изградим добър имидж. 


Коментари