Публикация

Общопрактикуващите лекари също поискаха закрила срещу насилие

Според организацията на джипитата гласуваната поправка в Наказателния кодекс, която инкриминира посегателството над лекари, е частична и не включва цялото медицинско съсловие.


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) е изпратило официално писмо до парламента с настояване за допълнителни поправки в Наказателния кодекс относно инкриминирането на посегателството над лекари. В него организацията на джипитата приветстват гласуваната вече поправка, но смята, че тя решава проблема само за част от медицинското съсловие.

Извън закрилата на променения закон, според НСОПЛБ, остават всички лекари, специалисти по здравни грижи и др., които работят в лечебни заведения и дежурни кабинети извън центровете и филиалите за спешна медицинска помощ. „Общопрактикуващите лекари и техните сътрудници също извършват домашни посещения, дават дежурства в „дежурни кабинети“, осъществяват дейността си в амбулатории, разположени в отдалечени райони, а също и малки населени места, където съществуват предпоставки за насилие. Подобно е положението и при колегите от извънболничната специализирана помощ. Дори работещите в заведенията за болнична помощ не са напълно защитени от насилие”, подчертават от организацията на джипитата.

Допълнителните промени, които НСОПЛБ предлага в текста на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, са:

§1. В Чл. 131 ал. 2 след думите „ ...Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност...” се добавя „.., медицински специалист и персонал в лечебно заведение за извънболнична, болнична помощ, дежурен кабинет и Центровете за спешна медицинска помощ, или учител в детска градина, основно, или средно училище...”

Чл. 131 ал.2 добива следния вид:

Чл. 131 ал.2 За причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически

служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност, медицински специалист и персонал в лечебно заведение за извънболнична, болнична помощ, дежурен кабинет, или учител в детска градина, основно, или средно училище при или по повод изпълнение на службата или функцията му наказанието е лишаване от свобода:

1. от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда;

2. от три до десет години при средна телесна повреда;

3. от една до пет години при лека телесна повреда по чл.130, ал.1;

4. до три години при лека телесна повреда по чл.130, ал. 2.

Парламентът приравни побоя над лекари с посегателството върху полицай, прокурор, частен съдебен изпълнител или митнически служител като за всички тези случаи текстовете в Наказателния кодекс предвиждат затвор. Промените бяха инициирани след побой над екип на „Спешна помощ” в София и бяха приети от депутатите на първо четене на 29 май. Поправките предвиждат от 5 до 15 години затвор за нанасяне на тежка телесна повреда на медици. При средна телесна повреда - от 3 до 10 години. За лека телесна повреда нападателите ги грози лишаване от свобода от 1 до 5 години.

Коментари