Публикация

Касата е договорила отстъпки на 88 онколекарства

НЗОК се е споразумяла с 30 фирми за намаление в размер до 77%.


Отстъпки от цените на 88 лекарствени продукта за болнично лечение в областта на онкологията е договорила Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с притежателите на разрешение за употреба на тези медикаменти.

Това са противотуморни лекарствени продукти, които се прилагат при клиничните процедури за „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания” и „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания”, както и при 10 клинични пътеки, съобщи здравната каса.

НЗОК се е споразумяла с 30 фирми, участвали в процедурата, за отстъпки в цените на лекарствата в размер от 0,3 % до 77 на сто.

За 14 медикамента намаленията са от 40% до 77%, за 44 лекарства – до 5%.

Споразумението се е извършило по „Методика за договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки/процедури”, която е утвърдена от Надзорния съвет на касата.

Покана за участие в договарянето е изпратена до 70 фирми, притежатели на разрешение за употреба на 350 лекарствени продукта. При действащата нормативна уредба НЗОК не разполага с механизъм, чрез който да задължи фирмите да предлагат отстъпки от стойността на медикаментите, изтъква институцията.

Процесът по договаряне на отстъпки не е ограничен с краен срок и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти могат да предлагат такива по всяко време. НЗОК гарантира, че всяко новопостъпило предложение ще бъде разгледано максимално бързо.


Коментари