Научна конференция "Злокачествени тумори на Урогениталната система"
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Научна конференция "Злокачествени тумори на Урогениталната система"

Научна конференция "Злокачествени тумори на Урогениталната система"

По време на конференцията ще се проведе сестринска сесия на тема: „Сестрински грижи при болни със злокачествени заболявания на урогениталната система”.

Научна конференция на тема „Злокачествени тумори на урогениталната система” - Новости от American Society of Clinical Oncology (ASCO)’ 13 ще се проведе на 14 и 15 юни 2013 г. в хотел Риу Правец Ризорт. Конференцията е под егидата на Специализирана болница за активно лечение по онкология - София с председател на Организационния комитет - доц. д-р Здравка Валерианова и зам.-председател - доц. д-р Красимир Нейков.

По време на конференцията ще се проведе сестринска сесия на тема: „Сестрински грижи при болни със злокачествени заболявания на урогениталната система”. Председател на Научния комитет е проф. Иван Черноземски. Очаква се във форума да вземат участие над 200 специалисти в областта онкологичните заболявания на урогениталната система и методите на лечение. Събитието е съпътствано от фирмено изложение, на което водещи фармацевтични компании от областта ще представят продуктите си.

Научната програма ще включва интересни и значими презентации по темите: Епидемиология и профилактика на злокачествени заболявания на урогениталната система, Диагностика и стадиране, Хурургично лечение, Лъчелечение, Химиотерапия, Комибинирано лечение, Проследяване, както и аспекти свързани със сестринските грижи при болни със злокачествени заболявания на урогениталната система.

Мнения