Публикация

Научна конференция "Злокачествени тумори на Урогениталната система"

По време на конференцията ще се проведе сестринска сесия на тема: „Сестрински грижи при болни със злокачествени заболявания на урогениталната система”.


Научна конференция на тема „Злокачествени тумори на урогениталната система” - Новости от American Society of Clinical Oncology (ASCO)’ 13 ще се проведе на 14 и 15 юни 2013 г. в хотел Риу Правец Ризорт. Конференцията е под егидата на Специализирана болница за активно лечение по онкология - София с председател на Организационния комитет - доц. д-р Здравка Валерианова и зам.-председател - доц. д-р Красимир Нейков.

По време на конференцията ще се проведе сестринска сесия на тема: „Сестрински грижи при болни със злокачествени заболявания на урогениталната система”. Председател на Научния комитет е проф. Иван Черноземски. Очаква се във форума да вземат участие над 200 специалисти в областта онкологичните заболявания на урогениталната система и методите на лечение. Събитието е съпътствано от фирмено изложение, на което водещи фармацевтични компании от областта ще представят продуктите си.

Научната програма ще включва интересни и значими презентации по темите: Епидемиология и профилактика на злокачествени заболявания на урогениталната система, Диагностика и стадиране, Хурургично лечение, Лъчелечение, Химиотерапия, Комибинирано лечение, Проследяване, както и аспекти свързани със сестринските грижи при болни със злокачествени заболявания на урогениталната система.

Коментари