Публикация

МЗ с промени, които да мотивират кадрите за работа в Спешната помощ

Д-р Таня Андреева се срещна с асоциацията на спешните медици.


Министерството на здравеопазването предприема практически мерки за подобряване на работата на системата на Спешната помощ.

Това стана ясно по време на среща между министър д-р Таня Андреева и ръководството на Асоциацията на работещите в Спешната помощ.

На нея бяха обсъдени и въпроси, свързани с условията на работа, организацията и координацията на екипите, недостига на кадри, възможностите за специализация на лекарите, както и взаимодействието с тел. 112.

Д-р Десислава Кателиева заяви, че организацията на спешните медици разчита на подкрепа от страна на министерството за намиране на работещи решения в краткосрочен и дългосрочен план. Тя приветства активната позиция на министър Андреева за промените в Наказателния кодекс, които ще доведат до намаляване на случаите на агресия по отношение на екипите, спасяващи човешки живот.

Подчертано бе значението на подобряване на заплащането, което ще бъде фактор за кадровото стабилизиране на системата за спешна помощ, съобщава още МЗ.

Министър Андреева изтъкна, че дългосрочното решаване на проблемите в Спешната помощ е свързано с разработването на цялостна стратегия за сектора.

Като първа положителна стъпка за нормалните условия за работа на спешните медици здравният министър посочи приетите на първо четене промени в Наказателния кодекс за инкриминиране на посегателството над медицински специалисти. До 2-3 седмици се очаква Народното събрание да приеме окончателно новите, по-тежки санкции.

В условията на недостиг на финансови средства, МЗ планира промени, които да мотивират кадрите за работа в Спешната помощ, заяви министър Таня Андреева. 

Предстои създаването на специална работна група във ведомството от експерти по спешна медицина, която да обсъди в детайли редица въпроси и да излезе с конкретни решения, включително и по отношение прилагането на алгоритми на работа на спешните медици.

Като следваща  важна цел министерството си поставя осигуряването на достатъчно добри условия и възможности за развитие на кадрите в Спешната помощ по отношение на тяхното заплащане, специализацията на лекарите и продължаващото им обучение.

МЗ ще направи анализ за възможността за интегриране на центровете за спешна медицинска помощ в процеса на оказване на неотложна помощ, възложена в момента на общопрактикуващите лекари. Сега в много случаи личните лекари не оказват такава, а сключват договори с медицински центрове и ДКЦ, отдалечени от лекарските практики. Според представителите на асоциацията е целесъобразно да бъдат разкрити кабинети във филиалите, които на практика обслужват неотложните пациенти. 


Коментари